Areál porodnice na Obilním trhu v Brně bude sloužit k výzkumu i výuce

Areál současné brněnské porodnice na Obilním trhu bude v budoucnu sloužit k výzkumu i k výuce. Dohodli se na tom rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Společně podepsali memorandum o vzájemné spolupráci mezi oběma institucemi. Porodnice, které se v Brně neřekne jinak než „Obilňák“, se má v budoucnu stěhovat do připravovaných prostor v areálu bohunické nemocnice.

Budova porodnice na Obilním trhu v Brně
Zdroj: ČTK Autor: Igor Zehl

Představitelé obou institucí se shodli, že vzhledem k plánovanému přesunu zdravotnického provozu z porodnice na Obilním trhu do brněnských Bohunic nastal vhodný čas na spolupráci ohledně budoucího smysluplného využití areálu.

„Masarykova univerzita je připravena pokračovat ve svých rozvojových aktivitách a plnit významnou roli v rámci své společenské odpovědnosti. U areálu porodnice na Obilním trhu vidím velký potenciál rozvoje, který nabídne prostory k výzkumu, vzdělávání či praktické výuce a podpoří další rozvoj spolupráce s významnými partnery,“ řekl Bareš.

Všestranné využití

Memorandum obsahuje řadu návrhů pro využití jednotlivých budov. Podle dokumentu mají v budoucnu sloužit především k výzkumu, výuce, provozu IT infrastruktury, poskytování zdravotních a sociálních služeb či kombinaci těchto činností.

Vizualizace nové porodnice v Brně – Bohunicích
Zdroj: FN Brno

Například pavilony A a B, které přiléhají k Obilnímu trhu a patří k největším v areálu, mohou poskytnout zázemí pro vzdělávání a výzkum v oblasti preventivní medicíny, bezpečnostních studií, systémových rizik a v dalších oborech. Rozlehlé budovy C1 a C2 přiléhající ke Gorkého ulici mohou být využity pro společná pracoviště, například Ústavu lékařské genetiky a genomiky.

Chystaný přesun současných zdravotnických služeb z Obilního trhu souvisí s očekávanou výstavbou nové gynekologicko-porodnické kliniky v areálu bohunické nemocnice. Stavba je plánovaná v letech 2023 až 2025. Cílem investice za 1,95 miliardy korun je sloučení oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden funkční celek.

Historie porodnice na Obilním trhu sahá až do 19. století. Její hlavní budova byla dostavěna v roce 1888. Významného rozšíření se pak nemocniční areál dočkal především v období první republiky, ale postupně se v něm přistavovalo po celou dobu jeho existence.