Ostrava: Výfuky nejvíc škodí v Místecké, Rudné a Hlučínské. Nejméně v Opavské

K místům silně znečištěným vlivem dopravy patří v Ostravě hlavně Místecká, Rudná a Hlučínská ulice. Vyplývá to z výsledků orientačního čtyřtýdenního měření oxidu dusičitého, které na sedmnácti dopravně nejfrekventovanějších místech provádělo Centrum pro životní prostředí a zdraví. Odborníci se zaměřili hlavně na místa, kde nejsou stacionární monitorovací stanice.

Ulice Rudná v Ostravě
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

„Celkově máme k dispozici výsledky pro patnáct lokalit v Ostravě, protože dva vzorkovače byly zničeny nebo ukradeny. Nejvyšší hodnotu znečištění jsme naměřili v Místecké ulici, konkrétně 44,4 mikrogramu na metr krychlový,“ řekl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Vysoké koncentrace NO2 měla i ulice Rudná se 42,5 mikrogramu na metr krychlový a Hlučínská s 42,4 mikrogramu. „Pokud by takto vysoké hodnoty byly naměřeny v celoročním průměru, došlo by k překročení limitu pro oxid dusičitý,“ doplnil Šuta.

Měření dopadlo nejlépe v ulici Opavská, kde odborníci zaznamenali dvacet mikrogramů na metr krychlový, tedy méně než poloviční hodnotu proti nejznečištěnější Místecké ulici.

Hůř je asi tam, kde se pravidelně neměří 

Projekt se zaměřil na místa, která se pravidelně nemonitorují, a podle Šuty se tak ukazuje, že v Ostravě zřejmě budou místa znečištěnější oxidem dusičitým, než jsou ta s monitorovacími stanicemi. 

„Zdravotní účinky znečištění oxidem dusičitým jsou v posledních letech studovány zejména ve Španělsku. Je prokazován význam ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování při expozici nad třicet mikrogramů na metr krychlový v průběhu těhotenství,“ řekl předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky Radim Šrám. NO2 má vliv i na změny pozornosti u dětí a vyšší výskyt Alzheimerovy choroby.

Problém velkých měst

Odborníci kromě Ostravy měřili znečištění v dalších osmi krajských městech. Nejhorší situaci zaznamenali na některých místech Prahy a Brna. Tato dvě města podle výsledků stabilního monitoringu stále překračují platný limit znečištění oxidem dusičitým.

Vzorkovače v březnu a dubnu umístili na 200 místech v celém Česku s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení ve švýcarské akreditované laboratoři odborníci odeslali 192 vzorkovačů, osm kusů někdo ukradl nebo zničil.

Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou vysokoteplotní procesy ve spalovacích motorech a stacionárních zdrojích, jako jsou například elektrárny, teplárny, plynové kotle nebo spalovny odpadů.