Robinson, Rubens a madame Pompadour se vryli do Opavy

V období baroka tvořili nizozemští umělci a řemeslníci rytiny pro celou Evropu. Vzácné knižní ilustrace od Rembrandta nebo Rubense ukrývají více než dvě stě let staré knihy a listiny, které vystaví Slezské zemské muzeum v Opavě.

Muzeum má v archivu uloženo několik tisíc historických tisků. Do vitrín ale vystaví pouze ty, které se tiskly v 16. až 18. století v Nizozemí. Z tamních tiskáren vycházely knihy, jež by jinde podléhaly katolické cenzuře.  

„To znamená knihy z produkce německé i francouzské, známá díla osobností, jako byl Jean Jacques Rousseau nebo Daniel Defoe, jsou tu i skici náboženské a nechybí ani Jan Amos Komenský a jeho Didaktika,“ vyjmenoval některé z nich historik umění a spoluautor výstavy Pavel Šopák.

Karikatury i bájné kraje

V dobách bez fotoaparátů a filmových kamer podávaly rytiny obrazovou informaci o světě kolem. Jejich autory bývali věhlasní umělci, třeba Rembrandt či Rubens. „I ti, kteří grafiky převáděli do podoby mědirytin, což byla činnost specializovaná a profesionální, získávali evropské renomé,“ doplnil kurátor.

Vystavené knihy zaznamenávají obrazy bájných krajů, výjevy z mytologie i pojednání o numismatice. K vidění bude také vydání Robinsona Crusoe z roku 1735 nebo dobové karikatury, například metresy francouzského krále Ludvíka XV., madame de Pompadour.

Video Události v kultuře
video

Reportáž: V Opavě vystavují staré tisky z Nizozemí

„Doba baroka nebyla nikdy reálná v tom smyslu, jak známe realismus 19. a 20. století. Všechno mělo nějaký skrytý a složitý význam,“ vysvětlil Pavel Šopák, že v barokních vyobrazeních je třeba číst i mezi řádky. Do Krásy a tajemství starého Nizozemí mohou návštěvníci nahlédnout díky výstavě v Památníku Petra Bezruče od 15. března do 20. září.