Ministerstvo kultury uděluje ceny. Jednu z nich třeba Pavlu Šrutovi

V Anežském klášteře se v pondělí 26. října udělovaly Státní ceny a Ceny ministerstva kultury. Slavnostní ceremoniál odvysílala v přímém přenosu ČT art, záznam je možné sledovat i v tomto článku. 

V oblasti výtvarného umění u poroty bodoval Ludvík Hlaváček, který si Cenu ministerstva kultury odnesl díky své kurátorské činnosti. Architektonické ocenění pro změnu putuje k Otakaru Kučovi za celoživotní jedinečné dílo v krajinářské architektuře. Laureáti od státní instituce dostanou odměnu 300 tisíc korun.

Literární uznání připadlo básníkovi, textaři a překladateli Pavlu Šrutovi. Šrut je známý jako básník, autor dětské literatury, překladatel i autor písňových textů. „Šrut působí v literatuře 55 let. Pohybuje se v ní v několika rovinách. Letos se dožívá 75 let, ovšem k výročí jsme při udílení ceny nijak nepřihlíželi,“ uvedl zástupce oborové poroty Viktor Šlajchrt. Cenu za překladatelské dílo převzal Hanuš Karlach za dosavadní díla. Překládá z angličtiny, ruštiny a zejména z německé literatury, ze které do češtiny přeložil např. díla Thomase Manna a Güntera Grasse.

Video Ceny Ministerstva kultury 2015
video

ZÁZNAM: Ceny ministerstva kultury a Státní ceny 2015

Cenu v oblasti divadla ministerstvo udělilo Jaroslavu Vostrému. Ocenění získal za celoživotní přínos k rozvoji divadelního umění, metodiky a teorie, především s přihlédnutím k působení v Činoherním klubu ve druhé polovině 60. let a k pedagogické a vědecké činnosti na pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění. „Má za sebou obrovskou divadelní kariéru, dlouhé generace studentů ho považují za klíčovou osobnost, která ovlivnila jejich divadelní začátky,“ podotkl ředitel Národního divadla Jan Burian.

Cenu za přínos v oblasti hudby dostala Ivana Loudová za kompoziční mistrovství, reprezentaci české hudby v zahraničí a výchovu mladé skladatelské generace. Za přínos v oblasti výtvarného umění, dlouhodobé občanské postoje, teoretickou a kurátorskou činnost a stále aktuální působení na české i mezinárodní scéně si cenu odnesl Ludvík Hlaváček. Zástupce oborové poroty Michal Koleček ho označil za významnou osobnost především teoretické části českého výtvarného umění. 

V kině Ponrepo se budou 29. října samostatně udělovat ceny za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. Ceny dostali kameraman a spolutvůrce řady výjimečných děl české i světové kinematografie Miroslav Ondříček in memoriam a filmová a televizní režisérka a scenáristka, autorka osobitých dokumentárních výpovědí i několika hraných snímků Drahomíra Vihanová.