Školy kontrolují průběh on-line výuky více než na jaře, reagují na stížnosti rodičů

Ředitelé dohlížejí na on-line vyučování více než při jarním uzavření škol. Častějšími hospitacemi v on-line hodinách reagují hlavně na stížnosti a podněty rodičů. Ti jsou přesvědčeni, že děti dostávají příliš mnoho domácích úkolů nebo že je distanční vzdělávání časově náročné.

Od on-line hospitací, tedy kontrol, jak probíhá distanční výuka, si ředitelé slibují její celkové zkvalitnění. Ředitel královéhradeckého Gymnázia J. K. Tyla Matěj Havel začal navštěvovat on-line hodiny už na jaře, když se školy uzavřely poprvé a výuka se přesunula na internet. Během podzimního uzavření škol ale hospitace ještě zintenzivnil.

„Kontroly on-line výuky děláme momentálně ještě mnohem více než dříve,“ řekl Havel České televizi. Od poloviny října, kdy se žáci opět učí z domova, obdržel ředitel gymnázia asi deset stížností. S problémy se rodiče obracejí přímo na něj, nejčastěji jim vadí zadávání úkolů nad rámec výuky.

Někteří ředitelé kontrolují výuku až nyní, na jaře nechtěli učitelům komplikovat práci 

Podobné zkušenosti má i ředitelka pražské ZŠ Mendelova Martina Thumsová. „Rodiče si stěžují hlavně na velkou zahlcenost dětí, protože toho mají i po škole vážně hodně,“ uvedla Thumsová. Ta při první vlně koronaviru na své kolegy, kteří měli sami co dělat s organizací výuky, nechtěla vyvíjet ještě větší tlak. Na jaře proto hospitace nedělala vůbec, začala s nimi až v říjnu.

Ještě o něco později začala dohlížet na on-line vyučování ředitelka Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě Jana Huvarová, která čekala, jestli se děti po podzimních prázdninách nevrátí do škol. „Učitelé měli sami co dělat s komplikovanou organizací výuky, a proto mi nepřišlo vhodné do výuky zasahovat kontrolami dříve. Hospitace v on-line hodinách jsem tak začala dělat až po podzimních prázdninách,“ uvedla Huvarová.

Obvykle provádějí hospitace ředitelé škol nebo jejich zástupci, s on-line výukou se do nich ale zapojují i členové rodiny. „V současné době je hospitujících mnoho, účastním se jich nejen já a zástupce ředitele, ale také samotní rodiče nebo sourozenci našich žáků,“ uvedla ředitelka Pražského humanitního gymnázia Tereza Bočanová.

Hospitace jsou i poučné, věří předseda ředitelské asociace

Za velmi důležité považuje kontrolovat přípravu i samotný průběh on-line hodin ředitel Asociace základních škol Michal Černý. „Hospitace jsou velmi přínosné, a to nejen pro nás jako pro ředitele, ale hlavně pro studenty a celé školy. Hospitující jsou teď v podstatě také v roli studentů, protože výuku po internetu se ještě každý učitel učí,“ vysvětlil Černý.

Ne všichni ředitelé s ním ale souhlasí. „Já osobně hospitace on-line výuky nedělám. Učitelé i děti mají co dělat sami se sebou, aby to vůbec zvládli, a kdyby tam nastupoval někdo další, tak to nevidím jako šťastné řešení,“ uvedla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Na výuku zpravidla dohlíží i Česká školní inspekce. Ta ale během distanční výuky inspekce nedělá. I přesto se rodiče obracejí s připomínkami i na ni. „V poslední době jsme dostali asi dvacet podnětů převážně od rodičů, kteří jako nejčastější problém uvádějí velké množství domácích úkolů. Také si stěžují na to, že ty úkoly příliš závisí na nich a nemají na ně tolik času,“ vysvětlil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Ten vidí jako další problém samotnou organizaci výuky a nedostatek počítačů v rodinách.

Na jaře byly školy kvůli epidemii covidu-19 zavřené od 11. března a do konce června se už úplně neotevřely. Všichni žáci se začali učit z domova opět od 14. října. Žáci prvních a druhých tříd základních škol a všichni žáci speciálních škol by se měli podle aktuálního rozhodnutí vlády do lavic vrátit 18. listopadu.