Pokud bude výuka na druhém stupni kvalitnější, mohou se omezit víceletá gymnázia, tvrdí Plaga

Kapacity víceletých gymnázií v Česku by se do budoucna mohly omezit. Ještě předtím by se ale například měla zlepšit kvalita výuky na druhém stupni základních škol. Na brífinku k představení nové strategie vzdělávání do roku 2030 to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Omezení víceletých gymnázií by podle něj mohlo přispět ke snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání.

„S víceletými gymnázii je výhledově potřeba něco udělat, ale tím prvním krokem nemůže být zrušení víceletých gymnázií, ale musí být proměna obsahu vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na druhý stupeň základních škol,“ upozornil na brífinku ministr Plaga.

Tvrdí, že víceletá gymnázia by měla být výběrovými školami a jejich kapacita by tomu měla odpovídat. „Je smutnou pravdou, že dnes jsou některá místa, kde víceletá gymnázia odčerpávají z okolních škol víc než třeba třetinu žáků. Jsem zastánce varianty, kdy by víceletá gymnázia zůstala s nějakou kapacitou, ne jejich úplného zrušení,“ řekl.

Víceletá gymnázia prý podporují uzavření elit

Zpětné hodnocení minulých rozhodnutí podle Plagy ukazuje, že návrat k osmiletým a šestiletým gymnáziím nebyl v souladu se zjištěními moderních studií o předčasné selekci dětí ve školách. Odborníci tvrdí, že to přispívá k nerovnostem ve společnosti, protože to podporuje uzavření elit.

Nová strategie by měla přispět k modernizaci školství. Má mít více cílů, mezi hlavní by měla patřit úprava obsahu a způsobu vzdělávání nebo snížení nerovnosti. Úkoly budou rozděleny do několika fází po zhruba třech až čtyřech letech. K omezování kapacity gymnázií by však podle Plagy nemělo dojít v nejbližších letech.

„Je to záležitostí případně až posledního období 2027 až 2031,“ řekl ministr. Tento záměr podle něj ale bude připadat v úvahu jen za splnění podmínky zvýšení kvality druhého stupně základních škol, vyhodnocení kapacity a výběrovosti gymnázií a změn v dlouhodobých záměrech vzdělávání v jednotlivých regionech.

Nová strategie má přinést i lepší orientaci v množství dostupných informací

Podklady k dokumentu připravil expertní tým vedený vysokoškolským pedagogem a sociologem Arnoštem Veselým z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Autoři návrhu uvedli, že nová strategie vzdělávání by měla vést ke změnám, díky kterým budou mít absolventi škol více schopností a dovedností využitelných v životě. Školáci by se například měli učit lépe orientovat v množství informací, které se k nim dostávají více než dříve.

Zástupci ministerstva prostřednictvím on-line konference odborníkům představili návrh, který na základě podkladů od expertů vypracovali. Do srpna do něj chtějí zapracovat poslední připomínky odborné veřejnosti, v září by dokument Strategie 2030+ mohla schválit vláda a potom by měla začít její realizace.