Brabec podepsal vyhlášku o novém vymezení zón ochrany přírody v Krkonošském národním parku

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na konci minulého týdne podepsal vyhlášku o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku (KRNAP). Nové vymezení člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody namísto tří. KRNAP je posledním národním parkem, který na vydání vyhlášky čekal. Nové rozčlenění do zón by mělo platit po dobu 15 let.

Krkonošský národní park
Zdroj: ČTK Autor: David Taneček

Nejchráněnější přírodní zóna, která se ponechá pouze přírodním procesům, by měla mít rozlohu 7328,5 hektaru, což je zhruba dvacet procent rozlohy národního parku v Krkonoších. Mezi významné ekosystémy v této zóně patří například alpínské trávníky, skalní vegetace sudetských karů, subalpinské listnaté křoviny, slatinná a přechodová rašeliniště, smrčiny nebo bučiny.

„Běžného návštěvníka to při jeho výletech nijak neovlivní, zonace především určují, jak o danou lokalitu mají správy našich čtyř národních parků pečovat.“

Richard Brabec (ANO)

ministr životního prostředí

Zóna přírodě blízká má rozlohu 8097,3 hektaru, tedy 22,3 procenta území KRNAPu. Zóna soustředěné péče zabírá s rozlohou 20 730,3 hektaru 57 procent území a zóna kulturní krajina 196,1 hektaru, tedy půl procenta území. „Stará a nová zonace jsou vlastně dvě úplně odlišné věci, spojuje je jen stejné označení,“ uvedl ředitel Správy KRNAPu Robin Böhnisch.

Tři dosud číslované zóny se liší přírodovědnou hodnotou a kombinují pravidla péče o přírodu s různými regulacemi. „To se změní na zcela jinak pojatou zonaci managementovou. Ta stanoví pravidla péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných zónách s ohledem na jejich cíl,“ uvedl Böhnisch.

Klidové území bude větší

Čtyři nové zóny nebudou řešit regulace a pravidla pro činnosti v národním parku, ta bude určovat přímo zákon pro celé území KRNAPu a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí.

Návštěvnost bude regulovat nově vymezené klidové území, kde bude možný pohyb jen po značených trasách tak, jak je tomu teď v první zóně. Klidové území by však mělo být větší než současná první zóna.

Klidové zóny se budou zavádět postupně

Klidových území je navrženo osm, ale k 1. červenci vstoupí v platnost jen tři, a to dvě největší v hřebenových partiích Krkonoš a jedna na vrcholu Světlé a Černé hory. Jde o lokality, kterých se dotýká především letní návštěvnická sezona. Ostatní budou vyhlášeny v dalších měsících.

„Klidová území se nevyhlašují na 15 let jako zonace, po dohodě v Radě KRNAPu mohou zanikat či vznikat nová podle potřeby ochrany biotopů nebo druhů operativně a kdekoliv v parku bez ohledu na zóny,“ uvedl Böhnisch. Nová zonace a klidová území se netýkají ochranného pásma. Podrobnosti zveřejnila Správa KRNAPu na svých webových stránkách