K přijímačkám jen s čestným prohlášením. Jinak může jít o trestný čin

Asociace ředitelů gymnázií vyzvala rodiče, aby svým dětem k přijímacímu řízení nezapomněli vyplnit čestné prohlášení. Bez něj nebudou vpuštěni do budovy školy. Vyplývá to z hygienických pokynů ministerstva školství. Za porušení opatření může uchazeči i řediteli hrozit až jeden rok odnětí svobody za nedbalostní šíření onemocnění.

Před vstupem do školy musejí letos uchazeči o studium vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument musí za nezletilé žáky podepsat zákonný zástupce. Ministerstvo školství na to ředitele škol upozornilo na začátku měsíce s tím, že musejí o této skutečnosti uchazeče předem informovat. Pokud student toto prohlášení nepřinese, nebude mu vstup do školy umožněn.

„Všichni to sice píšeme do pozvánek, ale já dám ještě před přijímacími zkouškami tuto informaci na internet,“ říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Zvlášť u mladších dětí často dochází k tomu, že nějaký dokument potřebný k přijímacímu řízení zapomenou.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by vpuštění studenta bez čestného prohlášení nemělo nastat. „Šlo by o porušení mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku vydaného ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ upozorňuje Lednová.

Podle právníka Maxima Tomoszka z Univerzity Palackého by se na takovou situaci vztahovaly paragrafy 152 a 153 trestního zákoníku, které se zabývají trestnými činy šíření nakažlivé lidské nemoci a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti.

„V popsané situaci podle mne nepřipadá v úvahu úmyslná varianta dle paragrafu 152 trestního zákoníku, ale mohla by se uplatnit nedbalostní varianta dle paragrafu 153,“ míní Tomoszek. Nedbalostní rozšíření nemoci může být potrestáno až jedním rokem odnětí svobody, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

„Předpokladem ovšem je, že skutečně dojde k rozšíření nakažlivé nemoci a bude to prokázáno. Pokud by to tak bylo, může nést trestní odpovědnost i ředitel, který poruší svou povinnost a vpustí žáka bez prohlášení,“ vysvětluje Tomoszek. Zároveň dodává, že samotné prohlášení přenosu choroby nezabrání, protože mladí lidé jsou často bezpříznakoví.

Ředitelé upozorňují rodiče v pozvánkách

„Co se týká dětí přijímacích zkoušek do osmiletého a čtyřletého cyklu mi to přijde zbytečné, ale dodržíme nařízení vlády,“ říká ředitel pražského humanitního gymnázia Rostislav Konopa. Na svém gymnáziu je připraven nabídnout uchazečům náhradní termín.

Případné náhradní termíny umožní v individuálních případech i Gymnázium Jana Palacha v Praze. O nutnosti dodat čestné prohlášení uchazeče informovalo v pozvánce. „Odpovědnost je na straně rodičů,“ upozorňuje zástupce ředitele Josef Končel.

Formulář čestného prohlášení zaslalo uchazečům v pozvánce také Gymnázium Brno-Řečkovice. „Budeme mít připraveny i čisté formuláře, ale pokud dítě přijde samo bez potvrzení, bude problém,“ uvádí ředitel Petr Krupka.

Za přiměřené řešení vidí právník Tomoszek dodání čestného prohlášení elektronickou formou předem. „Pak lze při nedodání rodiče daného žáka upomenout,“ vysvětluje. Takovou možnost ministerstvo školství připouští.

„Zákonný zástupce může čestné prohlášení zaslat datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem, a to například v den nástupu dítěte v ranních hodinách nebo den předem,“ říká mluvčí ministerstva Lednová. Tuto formu komunikace ale v České republice využívá jen málo lidí. Podle údajů ministerstva vnitra z června 2019 má datovou schránku zřízenou zhruba 163 tisíc fyzických osob.