Začalo období vypouštění přehrad. Náhlý pokles hladiny ale může ohrozit vodní živočichy

Vodohospodáři začali vypouštět vodu z přehrad před zimou na takzvanou zimní hladinu. Snaží se tak vytvořit v přehradách místo pro případné povodňové vlny. Kvůli vodním živočichům ale musí postupovat zvlášť opatrně. Náhlý pokles hladiny totiž může mít za následek úhyn vodních živočichů. Stalo se tak například na Sokolovsku a problémy řeší i ochranáři na Orlíku.

Video Události
video

Události: Vodohospodáři začali vypouštět vodu z přehrad

Na Sokolovsku nedávno uhynulo množství pstruhů a lipanů. Ryby v řece udusilo bahno. Její koryto totiž najednou znečistily tisíce litrů zakalené vody.

„Havárii způsobilo náhlé vypuštění přehradní nádrže nad malou vodní elektrárnou, což uvolnilo sedimenty,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí v Kraslicích Jiří Hejkal. 

Všechny mrtvé ryby měly podle Silvie Havlíkové z Českého rybářského svazu Sokolov černé žábry. „Neměly sebemenší šanci na přežití,“ podotkla.  

„Je nám líto, že došlo k takové nehodě. Špatně zareagovala hydraulika v okamžiku, kdy byl vypnut elektrický proud ze sítě,“ vyjádřila se provozovatelka vodní elektrárny Lenka Procházková. 

Škeble v ohrožení 

Razantní klesání hladiny přitom dělá starosti také ochranářům na Orlíku. Tam vodohospodáři museli kvůli modernizaci lodního výtahu upustit víc vody, než je obvyklé. Nad hladinou proto v současnosti zůstávají i tamější škeble. 

Ochránci přírody, pracovníci povodí i dobrovolníci se je sice snaží dostat pod hladinu, ohrožených škeblí jsou ale tisíce. 

„Pro záchranu těchto živočichů děláme, co můžeme. Transfer by měl v dalších dnech pokračovat,“ řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Každá přehrada v Česku má přitom svůj takzvaný manipulační řád, který určuje i to, jak z ní upouštět vodu.