Povodí Moravy opravuje přehrady. Jsou důležité při suchu i povodních

V letošním roce sehrály vodní nádrže Povodí Moravy mimořádnou roli. V období přívalových dešťů zachytily vodu a během sucha zajišťovaly, aby hladina v řekách neklesla pod přijatelnou úroveň. Vodohospodáři začali letos tři z nich opravovat – náklady budou tři sta milionů korun. Naposledy práce začaly na nejmladší přehradě v kraji, v Boskovicích.

Video Události v regionech (Brno)
video

Oprava Vodní nádrže Boskovice

Zdroj: ČT24

Jindy oblíbenou turistickou cestu na hrázi nádrže Boskovice rozebírají dělníci. O kus dál už pracují na betonovém těsnícím bloku. Postupně vyztuží celou hráz tak, aby při povodních nehrozilo její přelití nebo dokonce protržení. Tomu zabrání hlavně vyšší kapacita takzvaného bezpečnostního přelivu.

„Při povodních, kdy hladina vody v nádrži dosáhne hrany bezpečnostního přelivu, začne se voda přelívat a odtékat skluzem do vývaru a odpadním korytem dál do toku,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Do říčky Bělé může aktuálně odtéct maximálně třicet kubíků za vteřinu, po rozšíření by to mělo být až šestkrát tolik.

Stavbařům musela ustoupit i vodní hladina. Je o 12 metrů níž. „V případě náhlých srážek a zvýšení hladiny vody v nádrži nesmí tato voda ohrozit samotnou rekonstrukci. Vodní dílo musí i v průběhu rekonstrukce plnit svoji funkci ochrany před povodněmi,“ řekl Petr Chmelař.

Boskovická nádrž slouží také jako záložní zdroj pitné vody. Naposledy se k tomuto účelu ale využívala krátce po svém dokončení na začátku devadesátých let. „V současné době má Blanensko dostatek podzemních zdrojů, takže nepředpokládáme, že by tato vodní nádrž byla využívána pro zásobování pitnou vodou,“ řekla mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Šebková.

Rekonstrukce hrází v Povodí Moravy
Zdroj: ČT24

Sladit rekonstrukci s jejími dodávkami museli naopak při rekonstrukci Opatovické nádrže na Vyškovsku, kromě ní se aktuálně pracuje ještě na Vranově a v Koryčanech na Kroměřížsku.
Povodí Moravy s opravami nádrží nekončí. Po rekonstrukci boskovické přehrady se chce přesunout jen o patnáct kilometrů severněji k vodní nádrži Letovice.