Skoro tisícovka mostů je ve velmi špatném až v havarijním stavu. Letos se dočká opravy zhruba třetina

Ve velmi špatném až havarijním stavu je na silnicích nižších tříd v Česku téměř tisícovka mostů z celkových 13 tisíc. Během letošního roku by se oprav mohlo dočkat přes 300 z nich. Vyplývá to z údajů jednotlivých krajských úřadů, které si ČT vyžádala. Nejvíc takových mostů letos opraví ve Středočeském kraji.

Zdroj: jednotlivé krajské úřady a TSK hl. m. Prahy

Na silnicích nižších tříd je v havarijním stavu 77 mostů, ve velmi špatném stavu pak 920.  Nejvíc problematických staveb i plánovaných oprav hlásí Středočeský kraj, kde chtějí začít s opravou 70 mostů zhruba za 1,2 miliardy korun.

Z osmnácti mostů v havarijním stavu jich kraj letos opraví šestnáct. „Opravy čtyř mostů (například v Domašíně nebo v Klíčanech – pozn. red.) již probíhají a kromě dvou mostů s malou délkou bychom chtěli rekonstrukci dalších dvanácti zahájit během roku,“ uvádí středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

Velký počet mostů v havarijním stavu evidují také kraje Jihomoravský, Olomoucký a Liberecký. V Jihomoravském kraji je havarijních mostů na silnicích nižších tříd 17, tento rok ale opraví jen jeden. „Letos plánuje kraj opravit most v havarijním stavu v Moravských Bránicích celkem za 20 milionů korun,“ říká mluvčí kraje Monika Brindzáková.

V Olomouckém kraji letos začnou opravy sedmi ze 16 havarijních mostů. Liberecký kraj plánuje rekonstrukci šesti mostů ze 14 v havarijním stavu, jedním z nich je například most na silnici III. třídy ve Frýdlantu-Větrově.

Stav mostu neovlivňuje tolik stáří, jako údržba

„Mosty ve velmi špatném stavu vykazují vady, jako jsou vypadlé kameny ve spodní stavbě, zborcené, nakloněné nebo pokleslé podpěry mostu, pobořená část kleneb, zřícené průčelní zdi a podobně,“ vysvětluje stavař Tomáš Rotter z ČVUT. 

Mosty v havarijním stavu pak vyžadují akutní nápravu. „Takovou nápravou může být i okamžité uzavření mostu, podepření hlavní nosné konstrukce nebo zásadní omezení dopravy na mostě,“ upřesňuje odborník.

Stav mostu přitom nemusí nutně souviset s jeho stářím. Takových, které na silnicích II. a III. třídy stojí už sto let, je přes 1600. „Zdaleka ne všechny tyto staré mosty jsou přiřazeny do velmi špatného nebo havarijního stavu, i když degradační procesy jsou ovlivněny stářím. Stav mostu významně ovlivňuje údržba,“ říká Rotter.

„Opravu často potřebují mosty železobetonové nebo předpjaté betonové mosty. Příčinou jejich neuspokojivého stavu je hlavně zatékání vody do nosné konstrukce, nedostatečné krytí betonářské nebo předpínací výztuže a v neposlední řadě nevhodné konstrukční detaily,“ dodává Rotter.

Opakem k mostům ve špatném stavu jsou mosty ve stavu bezvadném. Těch je na silnicích nižších tříd v Česku stejně jako mostů přes sto let starých, přesně 1600.