Síť seismologických stanic hlídá Evropu a čeká častější zemětřesení. Kvůli změnám klimatu

Síť seismologických stanic (zdroj: ČT24)

Napříč celým Rakouskem, ale i částí Česka, Slovenska, Francie nebo Itálie vědci rozmístili šest stovek nových seismografů. Každý přístroj pokrývá oblast o velikosti 50 kilometrů čtverečních a expertům má pomoci s určováním oblastí, které mohou v budoucnu častěji zasahovat sesuvy půdy nebo zemětřesení. Za četnějšími otřesy bude podle vědců stát změna klimatu.

Seismologické stanice jsou překvapivě drobné a jednoduché – musí totiž vydržet dlouhou dobu v extrémních podmínkách. Platí to i o té, která stojí na jednom z vrcholků štýrských Alp a stará se o ni seismolog Florian Fuchs.

Zařízení, kvůli kterému do hor pravidelně dochází, je extrémně citlivé. Měří záchvěvy půdy v okolí padesáti kilometrů. Graf, který tento přístroj ukazuje, spolehlivě prokáže, že otřesy země má na svědomí příroda, a ne třeba jen auto projíždějící po nedaleké silnici. Pozná se to podle tvaru amplitudy, v databázi mají vědci uložené všechny možnosti, takže jde přesně určit původce signálu.

Florian Fuchs si celý systém pochvaluje. V nedávné době se díky němu podařilo předpovědět i několik menších zemětřesení, dokáže taky spočítat, kde může dojít k příštím sesuvům půdy. Výsledky z terénu se potom vyhodnocují v laboratoři Vídeňské univerzity. Celkem tu mají data z 36 podobných stanic rozmístěných po celém Rakousku. Systém ale funguje i v okolních zemích včetně části Česka.

„Díky těmto datům získáme celkový obraz o jevech, jako jsou třeba i sesuvy půdy. A díky tomu můžeme do jisté míry predikovat, kde se budou vyskytovat v budoucnu,“ vysvětluje Goetz Bokelmann, který toto pracoviště ve Vídni vede.

Na základě svého bádání vědci ale nenabízeji pozitivní předpovědi. V horách totiž tají ledovce a uvolňuje se obří masa půdy. Otřesů tak podle nich bude dále přibývat a nové se budou objevovat také na místech, kde doteď byla zemětřesení nepředstavitelná. Ohrožené nebudou jen horské vesnice jako doposud, ale také turisty oblíbený Salzburg, Kitzbühel nebo Hallstatt.