Dva druhy lemurů jsou kriticky ohrožené. Jejich zánik může mít dominový efekt na celý Madagaskar

Nejméně dvěma druhům madagaskarských lemurů hrozí podle odborníků vyhynutí, důvodem je odlesňování jejich přirozeného prostředí a změna klimatu. K závěru dospěli vědci v odborném časopise Nature Climate Change.

Ostrovní stát u jihovýchodního pobřeží afrického kontinentu je jediným místem na světě, kde lze lemury, malé primáty, kteří se miliony let vyvíjeli odděleně od afrických opic, spatřit ve volné přírodě. Žije jich tu 101 různých druhů, převážná část z nich je však na seznamu ohrožených zvířat.

Jeden z druhů lemurů ohrožených lidskou činností a změnou klimatu přijde v následujících 50 letech v nejhorším případě až o 90 procent svého prostředí, tvrdí vědci z týmu americké ekoložky Toni Lyn Morelliové. Ti varují před následky, které by vymizení byť jednoho druhu mělo na celý ekosystém – poloopice se totiž živí ovocem, jehož semena tak roznášejí po pralese.

„Ztráta jednoho z druhů by pravděpodobně měla dominový efekt na celou strukturu a integritu zbývajícího lesa,“ uvádějí výzkumníci.

Ohrožené druhy

Ve studii zmíněné dva druhy lemurů, latinsky nazývané Varecia variegata – neboli vari černobílý a Varecia rubra – neboli vari červený, jsou podle Mezinárodního svazu pro ochranu přírody (IUCN) kriticky ohrožené již teď. Ke zmenšování jejich počtů přispěl lov, ztráta přirozeného prostředí a invazivní druhy.

Vari rudý
Zdroj: Wikimedia Commons – Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Madagaskar, který má jednu z nejvyšších měr chudoby na světě, od poloviny 20. století přišel o zhruba 45 procent lesů. Podle AFP ostrovní stát nemá na ochranu a uchování svých přírodních zdrojů dost peněz a je tedy možné, že odlesňování bude v zemi dál pokračovat.