Povodí Vltavy začalo se stavbou bezpečnostního přelivu na Orlické přehradě

Na Orlické přehradě začala výstavba doplňkového bezpečnostního přelivu, který sníží zatížení vodního díla při extrémních povodních. Práce potrvají do roku 2026 a vyžádají si 1,78 miliardy korun. Jde o největší vodohospodářskou stavbu současnosti.

Stavbaři vybudují bezpečnostní přeliv mimo těleso hráze poblíž administrativní budovy. Cílem je zvýšit zabezpečení přehrady před účinky velkých vod a posílit protipovodňovou ochranu na dolním toku Vltavy. Dalším přínosem bude zlepšení průtoku v období sucha.

Díky doplňkovému přelivu Orlická přehrada bezpečně zvládne desetitisíciletou povodeň, která odpovídá průtoku 5300 metrů krychlových za vteřinu. „Při povodni v roce 2002 byl průtok 3900 metrů krychlových za sekundu, čili více než tisíciletá povodeň. Kdyby pršelo ještě dalších 16 hodin, tak by tady ta desetitisíciletá povodeň byla,“ upozornil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Omezení pro dopravu

Stavba si vyžádá některá omezení. Od srpna 2022 do března 2023 Povodí Vltavy sníží hladinu přehrady. Zároveň bude zhruba od března 2024 do října 2025 omezena doprava po silnici přes korunu hráze. Řidiči budou muset jezdit po objížďkách.

Přípravy projektu začaly už po ničivých záplavách v roce 2002, kdy Orlík dokázal pozdržet kulminaci povodně na dolním toku Vltavy a Labe včetně Prahy o 17 hodin. Přehrada byla tehdy vystavena podstatně většímu zatížení, než s jakým projektanti počítali.

 Orlická přehrada je největším vodním dílem v Česku. Její stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala až do roku 1961. V minulosti prošla přehrada mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly právě povodně v letech 2002 a 2006.

Povodí Vltavy nyní na Orlíku také za devadesát pět milionů korun přestavuje lodní výtah. Prodloužení kolejové dráhy o dvanáct metrů umožní přepravu lodí při nižším stavu hladiny než dříve. Zároveň se zvýší nosnost výtahu z tři a půl na víc než šest a půl tuny.