Gotická krása a komplikovaná doba. Český a římský král Václav IV. obsadil Pražský hrad

Nejkrásnější díla spojená s životem Václava IV., umělecké skvosty gotiky 14. a 15. století, architekturu i liturgické předměty představuje nová výstava v Císařské konírně na Pražském hradě. Připomíná 600. výročí úmrtí českého a římského krále, syna Karla IV., v jehož stínu někdy bývá tento panovník skryt. Výstava Český a římský král Václav IV. s podtitulem Gotické umění krásného slohu kolem roku 1400 potrvá do listopadu.

Výstava, která patří mezi hlavní letošní kulturní události na Pražském hradě, prezentuje mnoho vzácných zápůjček z Evropy i ze zámoří. Jeden z autorů expozice, historik umění Jan Royt, upozorňuje, že umělecký styl vznikající na přelomu 14. a 15. století, byl veskrze mezinárodní. Takzvaný krásný sloh byl založen na propojení smyslové a duchovní stránky života.

V malířství a sochařství se tehdy rozvinul typ izolované, štíhlé, esovitě prohnuté postavy s kultivovaným výrazem ve tváři a s vyváženou ladností bohatě řaseného roucha. Umění kolem roku 1400 dokládají sochy madon a piety z tuzemských i zahraničních sbírek.

Král složitý jako jeho epocha

Výstava začíná seznámením s postavou českého krále, s jeho politikou, manželkami i jeho složitou osobností. Ta byla podle hlavního autora výstavy Jaroslava Sojky stejně komplikovaná jako situace v říši, mezi Anglií a Francií, na papežském stolci, na univerzitě a v zemích Koruny české.

Události v kultuře: Český a římský král Václav IV. (zdroj: ČT24)

Král se těšil ze svých hradů, lovu a krásy umění, jeho velkou oblibou byly iluminované rukopisy, což mohou ocenit i návštěvníci výstavy. Václav i jeho žena Žofie byli velkými zastánci Jana Husa, což také dokládá expozice.

Výstava představuje také korunovační klenoty nebo architektonické fragmenty ze svatovítské katedrály, která v době Václavově ještě neměla dokončenou hlavní klenbu. Návštěvníci uvidí kopie reliéfů z triforia v katedrále, kam se běžně nelze dostat, či nově zhotovenou kopii konzole s motivem Adama a Evy. Ta také běžně není vidět, neboť se nachází za oltářem, kopie vznikla na 3D tiskárně a restaurátoři ji kolorovali.

Ze vzácných výpůjček návštěvníci uvidí Sedleckou a Velkobítešskou monstranci, relikviář sv. Markéty z Břevnovského kláštera, poprsí sv. Petra a Pavla z Arcibiskupského paláce v Praze, univerzitní žezlo Humboldtovy univerzity v Berlíně nebo jezdecké sedlo z Metropolitního muzea v New Yorku. Vystaven je i soubor pohřebních rouch ze sbírek Pražského hradu, jednoho z nejvýznamnějších souborů středověkých textilií na světě.