Před deseti lety zasáhlo USA nejhorší rojení tornád. 360 rotujících vírů zabilo stovky lidí

V těchto dnech je to přesně 10 let, co rozsáhlé části Spojených států amerických zasáhla největší série tornád, která se vyskytla v rámci jedné povětrnostní situace. V USA se takovéto série tornád označují jako outbreak – volně přeloženo jako „rojení“ tornád. V případě konce dubna 2011 šlo dokonce o „super outbreak“.

Šlo o nejničivější sérii tornád v historii s celkovými škodami přesahujícími 10 miliard amerických dolarů. Během pouhých čtyř dnů, od 25. do 28. dubna 2021, se v 21 státech od Texasu po New York a jižní Kanadu vyskytlo 360 potvrzených tornád.

Video Tornáda na americkém Středozápadě zabila desítky lidí
video

Tornáda na americkém Středozápadě zabila desítky lidí

Tato série si  také připsala jeden z největších počtů obětí – celkem se udává nejméně 324 životů, které vyhasly kvůli zuřícím bouřím. To je nejvíc od série z 18. března 1925, kdy si tornáda vyžádala nejméně 747 obětí. Nešlo přitom o první sérii ničivých tornád v tomto roce, už v polovině dubna 2011 bylo hlášeno 177 tornád během tří dnů.

Přehled tornád série na konci dubna 2011 (nejsilnější tornáda o intenzitě EF4 a EF5 zvýrazněna)
Zdroj: Wikimedia Commons

Co vlastně stálo za touto výjimečnou sérií tornád z konce dubna 2011? Z meteorologického hlediska připravila vhodné podmínky hluboká brázda nízkého tlaku vzduchu vyjádřená především ve vyšších vrstvách atmosféry, která do oblasti jižních Plání dorazila 25. dubna 2011. Na její přední straně se udržovalo zvlněné teplotní rozhraní mezi teplým a vlhkým vzduchem proudícím z Mexického zálivu, v týlu pak přicházel chladný a suchý vzduch od severozápadu až severu, z Kanady.

Právě v oblasti zvlněného frontálního rozhraní pak panovaly ideální podmínky pro vývoj silných konvektivních bouří doprovázených tvorbou i dlouho přetrvávajících supercel a rozsáhlých systémů bouřkové oblačnosti. Situace gradovala 27. dubna, kdy oblast údolí řek Ohia a Tennessee zasáhlo silné tryskové proudění ve středních hladinách vedoucí ke značnému střihu větru – příznivé právě pro vznik až silných tornád. Napomohl i značný rozdíl teplot přesahující 15 °C nad jihovýchodními oblastmi USA.

Právě 27. dubna se vyskytlo nejvíc tornád této série – 216, což je mimochodem i absolutní rekord počtu tornád za jediný den. Současně si právě tento den tornáda připsala drtivou většinu (316) obětí celé série. Tomu napomohl zejména fakt, že 27. dubna se vyskytla vůbec nejsilnější tornáda této epizody, mimo jiné čtyři tornáda o intenzitě EF5, která představuje nejvyšší možný stupeň znamenající totální zkázu zasaženého území. Nejhůř zasaženy byly státy Alabama (ta zaznamenala i největší počet obětí – nejméně 226), Mississippi a Tennessee.

Nejdestruktivnější zkázu přineslo Hackleburgské tornádo, které si na severu Alabamy a jihu Tennessee vyžádalo 72 obětí a téměř 150 zraněných. Škody se vyšplhaly na 1,3 miliardy dolarů. Maximální šířka tornáda (respektive zasaženého pásu) dosáhla dvou kilometrů a rychlost nejsilnějšího větru se odhaduje na 340 km/h. Tornádo přitom existovalo více než dvě hodiny, proto i zasažená oblast je rozsáhlá a škody tak mimořádné.

Dráha nejničivějšího (Hackleburgského) tornáda epizody na konci dubna 2011. Znázorněna je i intenzita podél jeho dráhy
Zdroj: Weather.com

Kromě tornád přinesly silné bouře i ničivý vítr a taky silné přívalové deště následované rychlými povodněmi. Hlášena byla taky četná krupobití. Bouře připravily o dodávky proudu miliony lidí v zasažené oblasti, přičemž s problémy se musela potýkat i jaderná elektrárna v Browns Ferry.

Kvůli výpadku elektřiny zvnějšku musely být krátkodobě spuštěny naftové generátory, aby mohlo fungovat nouzové ovládání reaktoru, nicméně k žádnému úniku radioaktivity do okolí nedošlo. Rozsáhlé poškození přenosové sítě v okolí elektrárny však vyvolalo nucené omezení výroby elektřiny touto elektrárnou a přispělo k blackoutu na jihovýchodě USA.

Dopady byly tragické

Tato mimořádná série tornád sice skončila 28. dubna 2011, nicméně Spojené státy americké čekala to jaro ještě jedna katastrofa v podobě další ničivé série. Přihnala se asi za čtyři týdny, od 22. do 27. května 2011 a přinesla 180 potvrzených tornád. Bohužel i jedno z nejsmrtelnějších tornád v historii USA. V Joplinu ve státě Missouri si 22. května extrémně silné tornádo kategorie EF5 vyžádalo na 158 obětí a asi 1150 zraněných. Škody ve výši tří miliard dolarů z něj navíc učinily nejničivější tornádo ve světové historii.

Fujitova stupnice intenzity tornád
Zdroj: Wikimedia Commons