Nasazení steroidů významně snižuje riziko úmrtí na covid, zjistila studie WHO

Používání dostupných a relativně levných steroidů hraje klíčovou roli pro přežití lidí hospitalizovaných kvůli těžkému průběhu covidu-19. Rozsáhlý výzkum provedený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ukázal, že nasazení steroidů snižuje pravděpodobnost úmrtí až o třetinu.

Molekula dexametazonu
Zdroj: Wikimedia Commons/ Jynto

Výsledky výzkumu vyšly v odborném časopise JAMA. Jednalo se o takzvanou metaanalýzu, tedy souhrn všech kvalitních existujících prací na toto téma. Její výsledky zcela potvrzují výsledky předchozí klinické studie.

Kortikosteroidy jsou tedy první a jedinou léčbou, která prokazatelně snižuje úmrtnost na covid. Americký remdesivir „jen“ zkracuje délku léčby, jeho účinek na snižování úmrtnosti je sice pravděpodobný, ale není zatím prokázaný.

Kortikosteroidy neútočí přímo na nový koronavirus. Místo toho pomáhají imunitnímu systému, aby zabránil virům proniknout do plic a způsobil tam vznik smrtícího syndromu akutní dechové tísně.

Lékaři na základě tohoto výzkumu doporučují podle WHO léčbu steroidy v délce asi 7 až 10 dní. Současně ale žádají, aby se dostala jen k pacientům ve vážném stavu. Léčba nemocných s lehčím průběhem by mohla znemožnit přístup k léku pro ty, kdo ho opravdu potřebují.

„Opakovaně potvrzené pozitivní účinky z těchto studií nám poskytují data o tom, že kortikosteroidy by měly být první linií léčby klinicky nemocným pacientům s covidem-19,“ uvedli Hallie Prescottová a Todd Rice v komentáři k článku.

Pro odborný časopis STAT potvrdila Nahid Bhadeliová z Bostonské univerzity, že od první červnové studie se začaly steroidy masově používat v léčbě kriticky nemocných osob – a to nejen ve Spojených státech, ale zejména v zemích, které nemají zdaleka tolik dostupných zdrojů na různé experimentální léčby jako bohaté země.

Nejde o první doporučení ani důkaz prospěšnosti steroidů v léčbě covidu – již dříve je doporučily dvě americké lékařské asociace, podle nichž byla účinnost těchto látek prokázána dostatečně.

Steroidy versus placebo 

Nová analýza obsahovala údaje o 678 pacientech léčených steroidy a kontrolní skupiny 1025 pacientů léčených placebem. Všichni měli potvrzenou diagnózu covid-19 a léčili se s ní v nemocnicích. U většiny byl průběh nemoci tak těžký, že skončili na plicní ventilaci, dvě třetiny byli muži.

Po 28 dnech zemřelo 33 procent pacientů léčených steroidy a 41 procent procent těch léčených placebem, respektive standardními léky bez steroidů. Rozdíl považují autoři studie za významný. U lidí léčených steroidy se také méně často objevily vedlejší účinky léků.

První náznaky účinnosti těchto léků se objevily v červnovém britském klinickém výzkumu, který je součástí programu RECOVERY – ten odhalil, že steroid jménem dexametazon výrazně snižuje úmrtnost. Do té doby se lékaři steroidů při léčbě covidu obávali, zejména kvůli jejich možným vedlejším účinkům. Chyběly ale další důkazy o jejich bezpečnosti, a tak WHO rychle nechala provést výše uvedenou metastudii sedmi právě probíhajících výzkumů.

Autoři upozorňují, že stále ještě existují neznámé, které nedokázali úplně prozkoumat. Není například jasné, jestli mohou steroidy nějak pomáhat lidem v časnějších stádiích choroby. Vědci se obávají, že by příliš brzké nasazení steroidů mohlo zabránit snahám organismu vypořádat se s virem po svém.