Kromě rakoviny může kouření vést i ke slepotě. Mnoho lidí si to ale neuvědomuje

Řada Britů neví o negativním vlivu kouření na lidský zrak. Vyplývá to z šetření britské Asociace optometristů (AOP). Podle něj si v tomto ohledu škodlivost cigaret uvědomuje pouze každý pátý respondent. Cigarety přitom podle odborníků několikanásobně zvyšují riziko vzniku některých očních onemocnění, která mohou vést až ke ztrátě zraku.  

To, že kouření má negativní dopady na lidské zdraví, je obecně známo. Řada lidí ovšem neví o nebezpečí, které tento zlozvyk představuje pro jejich zrak –podle Královského národního institutu nevidomých lidí (Royal National Institute of Blind People – RNIB) mají kuřáci dvakrát větší pravděpodobnost ztráty zraku než nekuřáci. Cigaretový kouř totiž obsahuje toxické chemikálie, které mohou dráždit a poškozovat oči. 

Nový průzkum britské AOP poukázal na to, že navzdory prokázanému riziku má o negativních dopadech kouření povědomí pouze asi každý pátý respondent.

Na dotazník odpovídalo více než dva tisíce dospělých. Jenom 18 procent z nich přitom správně uvedlo, že kouření zvyšuje riziko oslepnutí či ztráty zraku. To, že je kouření spojené s rakovinou, přitom věděly zhruba třičtvrtiny respondentů – 76 procent.   

„Lidé mají tendenci mít povědomí o souvislosti mezi kouřením a rakovinou, mnoho z nich si ale není vědomo o dopadu kouření na oči,“ poznamenala pro BBC optometrička Aishah Fazlaniová z AOP.

Zvýšené riziko očních onemocnění

Podle AOP mají kuřáci například až čtyřikrát vyšší pravděpodobnost vzniku věkem podmíněné makulární degenerace. Toto velmi závažné onemocnění sítnice velmi často vede ke ztrátě zraku a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou slepoty. 

Cigarety také zdvojnásobují riziko šedého zákalu (katarakty), který se mimo jiné projevuje zamlženým viděním. U kuřáků se navíc šedý zákal často objeví v mladším věku než u lidí, kteří tomuto zlozvyku neholdují. 

Dále pak kouření přispívá také k vysychání očí, zvyšuje nebezpečí vzniku nitroočního zánětu (unveitidy) nebo diabetické retinopatie, která může v některých případech vyústit až ve slepotu.   

Vyhýbání se cigaretám je tak podle odborníků spolu s pravidelnými lékařskými prohlídkami jedním z nejlepších kroků, jak si uchránit zrak. 

I když počet kuřáků v České republice v posledních letech klesá, pořád v zemi kouří asi 1,7 milionu lidí. Náklady na jejich léčbu jsou přitom asi 100 miliard korun ročně.