Jako skutečný. Čeští experti vytvořili 3D rekonstrukci ostrovního kláštera u Davle

Klášter svatého Jana Křtitele na Ostrově zanikl na sklonku středověku, přesto ho teď lidé můžou prozkoumat. Čeští vědci provedli počítačovou rekonstrukci stavby, která stála u soutoku Sázavy s Vltavou. Jejich moderní 3D model nabídne virtuální procházku celým klášterním areálem, který stával na ostrově nad soutokem Sázavy a Vltavy nedaleko Davle.

Video Události
video

Čeští experti vytvořili rekonstrukci středověkého kláštera na Vltavě

Zdroj: ČT24

Vědci chtěli středověkou stavbu co nejlépe napodobit, aby si ji mohli i dnes prohlédnout lidé se zájmem o historii. „Šli jsme, dá se říct, až do centimetrových detailů, jsou vymodelovány i jednotlivé prvky oken,“ popsal Josef Laštovička z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze, který se na virtuální rekonstrukci zaniklého místa podílel.

Tento klášter patřil mezi vůbec nejstarší mužské kláštery u nás; založil ho totiž už kníže Boleslav II. pravděpodobně roku 999. Ostrov byl ideálním a dobře zabezpečeným místem, řeka ho chránila před možnými útočníky, přitom měl dost vysoké břehy, aby klášter nebyl vyplavený.

Trojrozměrná vzpomínka 

Současně svou polohou ideálně odpovídal ideálu benediktinského řádu, který se zde usadil – tím byla pustá místa vzdálená od civilizace, kde by měli mniši dostatek klidu na modlitby. Archeologové podnikli rozsáhlý výzkum, během něhož získali o této stavbě spoustu informací.

Do dnešního dne se dochovaly pouze základy kláštera, který byl zničen během husitských válek. Právě z původního půdorysu vychází i 3D model. Vědci využili poznatky z archeologických výzkumů, ale i moderní technologie, jako je třeba laserové skenování. Modelování v počítači jim zabralo asi dva roky.

Zájemci se mohou podívat na podobu kláštera v různých ročních obdobích. „Zkoušeli jsme vytvořit modelace i v jiných obdobích než v létě,“ vysvětlil Laštovička. Díky programátorům lidé mohou nahlédnout také dovnitř – vizualizace totiž nabízí i pohled do interiéru.

„My jsme vlastně navštívili okolní kláštery, kde jsme zažádali o možnost fotografování, snažili jsme se pomocí grafického tabletu vytvářet rekonstrukce maleb,“ dodává Josef Laštovička.

3D model se stane součástí expozice muzea v Jílovém u Prahy. Do budoucna chtějí autoři nabídnout i prohlídky pomocí brýlí pro virtuální realitu.