Klášter v Kladrubech

Klášter v Kladrubech u Stříbra slaví 900 let, jeho chloubou je Santiniho chrám

Klášter v Kladrubech u Stříbra na Tachovsku letos slaví 900 let. Jeho největší chloubou je kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož přestavbu navrhl slavný architekt Jan Blažej Santini Aichl.  Někteří lidé navíc říkají, že místo, kde klášter stojí, má zvláštní energii.

Kladrubský klášter stojí nad říčkou Úhlavkou a je dominantou okolí. Založen byl v roce 1115 knížetem Vladislavem I. V průběhu staletí  hostil například císaře Karla IV., později ho dobyl Jan Žižka z Trocnova. Za třicetileté války byl klášter několikrát dobýván a olupován oběma bojujícími stranami. 

Počátkem 18. století klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěl architekt Jan Blažej Santini Aichl. Dal mu podobu barokní gotiky.

Na podlahu katedrály v Kladrubech umístil velkou hvězdu. Průvodkyně návštěvníky upozorňuje, že když si stoupnou do jejího středu, měli by cítit pozitivní energii. Marie Kohoutová, kterou redaktorka na místě zastihla, potvrdila, že jakési chvění snad cítila. 

Klášterní legendy

Katedrála, třetí největší v Česku (po pražském Vítovi a kutnohorské Barboře) je zasvěcena svatému Wolfgangovi. Právě ten měl předpovědět vznik kláštera. K němu se váže hned několik legend. Například tamní madona se podle kastelána Milana Zoubka má začít usmívat, až se do kláštera vrátí zpět benediktini. 

Průvodkyně Kateřina Hrachovcová pak připomněla jinou legendu. Pokud někdo položí v kostele na hladinu vody v tamní nádobě minci a ta zůstane plavat, měl by prý mít čistou duši.

Návrat Mariánské koruny v březnu 2015

Klášter letos počítá 900 let od svého vzniku. K oslavě má ale i jiný důvod. Na hlavní oltář se v březnu 2015 vrátila Santiniho Mariánská koruna. V sedmdesátých letech minulého století byla sejmuta v domnění, že se jedná o repliku. Restaurátorovi trvalo několik měsíců, než koruně dal původní podobu.

Klášter Kladruby byl zrušen za císaře Josefa II.

Stát směřující k osvícenskému způsobu vlády stále častěji zasahoval do klášterních pravomocí. Kladrubský benediktinský konvent zrušil císař Josef II. roku 1785. Roku 1825 pak koupil kladrubský klášter v dražbě polní maršál, kníže Alfréd I. Windischgrätz i s panstvím a s 23 vesnicemi. Windischgrätz pocházel ze starého rakouského rodu, sloužil v císařské armádě a prošel napoleonskými válkami.

Tajemná zákoutí kláštera

Jak to většinou bývá, k památkám patří i tajemná zákoutí. Kladrubský klášter jich má hned několik. Prvním je kaple Všech svatých. Rodina Windischgrätzů, která objekt přestavěla na svou rezidenci, se zde loučila se svými pozůstalými.

Kastelán kláštera v Kladrubech Milan Zoubek upozorňuje na mobiliář kaple, který tam přestěhovali z původního sídla Windischgrätzů - ze zámku v Tachově. Na stěnách jsou svícny a na nich jsou zavěšeny stuhy z pohřebních věnců. Kaple je pro lidi otevřená jen jednou za rok, a to na Noc kostelů.

Běžní návštěvníci se vůbec nedostanou do rodinné hrobky Windischgrätzů. Pohřbeno je tam 21 členů rodiny - například Alfred I. a jeho manželka Eleonora rozená Schwarzenbergová. Kromě nich ale také mniši. 

Část kláštera je pro návštěvníky stále uzavřena

Památkáři se snaží vrátit klášteru původní podobu. Část nového konventu už dostala novou střechu a fasády. Jeho interiéry jsou ale ještě v katastrofálním stavu a pro návštěvníky zůstávají zavřené. Na jejich opravu chtějí památkáři získat peníze z Evropské unie.

Video Události v regionech (Praha)
video

Klášter v Kladrubech