Vědci našli důkaz, že Mayové pobývali v posvátném Městě Bohů

Mexičtí archeologové spolu s americkými a japonskými kolegy přinesli důkaz o vztazích mayské civilizace s vládci posvátného města Teotihuacán. Kontakt těchto dvou předkolumbovských kultur vědci předpokládali už dříve. Doposud se domnívali, že vztahy se odehrávaly jen na úrovni krátkých návštěv. Nyní mexický antropologický a historický institut oznámil, že Mayové v Teotihuacánu dlouhodobě pobývali.

„Nález zbytků nástěnných maleb nám potvrdil, že přítomnost mayských elit v Teotihuacánu nebyla občasná, ale dlouhodobá,“ popsal objev japonský archeolog Saburó Sugijama, který na vykopávkách v Teotihuacánu pracuje téměř 40 let. Podle něj mayští umělci a mayští vysocí úředníci v posvátném městě žili a s místními vládci tam mimo jiné prováděli rituální obřady.

Mexičtí, japonští a američtí vědci zkoumali asi tisícovku keramických úlomků, na 500 fragmentů zdi s kresbami a rituální předměty, které našli v roce 2016 v Teotihuacánu. Mnohé z nich byly zdobeny právě mayským stylem.

Vědci už dříve předpokládali kontakty obou kultur, jejichž centra byla vzdálena více než tisíc kilometrů. Dedukovali to ze záznamů nalezených na území dnešní Guatemaly, kde se mayská civilizace rozvíjela. Dávní Mayové obývali zejména poloostrov Yucatán a části Guatemaly, Salvadoru, Hondurasu a Belize.

Historici se dosud domnívali, že se mayští vládci do Teotihuacánu vydávali jen na návštěvy, například proto, aby obdrželi insignie úřadu, obdobné papežským investiturám světských vládců Evropy. 

Město Bohů

Teotihuacán, kam nyní jezdí turisté obdivovat majestátní pyramidu slunce (63 metrů vysoká o základně 222 x 225 metrů) a o něco menší pyramidu měsíce, leží asi 50 kilometrů severovýchodně od hlavního města Mexika. V době největšího rozkvětu (asi 6. století) měl Teotihuacán až 250 tisíc obyvatel a proslul jako posvátné město. 

Jednalo se o samostatnou kulturu, která fungovala jako jakési náboženské centrum celého kontinentu. Doposud je záhadou, kdo byli jeho zakladatelé a jakým jazykem mluvili, protože po sobě nezanechali žádné písemné památky, jen několik nerozluštitelných symbolů či náčrtů.

Tehdy šlo také o zřejmě největší město na celé planetě. Předpokládá se, že poté, co z něj odešli jeho obyvatelé (před polovinou osmého století), Teotihuacán vyplenili a zničili Čičimékové, kteří sem přišli ze severu. Poté převzali vládu nad městem Toltékové.

Definitivně město zaniklo kolem roku 1000. Archeologové zatím nemají dostatek důkazů, které by vysvětlily, proč byla tato metropole svými obyvateli opuštěna.

Aztékové, kteří ho několik století po jeho úpadku osídlili, ho nazvali městem Bohů. Našli ho už zcela opuštěné a pokládali ho za místo, kde byl po zničení minulého světa obnoven ten nový. Právě oni také pojmenovali dodnes známá místa.