Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

UHAVEL - barva

Mladé politické hnutí vzniklo jen krátce před vypršením lhůty pro možnost účasti v letošních volbách, v srpnu 2017. Programově se prezentuje jako středové, deklaruje zájem na setrvání Česka v euroatlantických strukturách, zároveň ale akcentuje nutnost zachovávat národní suverenitu. Vymezuje se vůči legislativním a byrokratickým omezením, která podle ní omezují tuzemskou demokracii, a stojí o návrat ke svobodnějšímu stavu v podobě záhy po sametové revoluci. Unie kandiduje pouze v Praze a ve Středočeském kraji.

Setrvání v NATO a posílení členství; zabezpečení hranic; povinná vojenská služba; zvýšit prestiž armády/policie a jejich financování; BIS 

Rozvoj infrastruktury silnic, dálnic a železnic; využití všech typů dopravy; mýtné ano, ale musí jít zpět do dopravy – infrastruktura a MHD 

Podpora rodin a pomoc při získávání prvního bydlení; důstojné stáří; zdravá společnost (potraviny i prostředí) 

Valorizace důchodů a vytvoření odděleného důchodového rozpočtu; zaměstnanost mladých; rekvalifikační kurzy; úprava dávek 

Zvýšit prestiž učitelů, podpořit základní i aplikovaný výzkum, zprůhlednit financování sportu a podporovat mládežnické kluby; pohyb ve škole 

Podpora domácích podniků; energetická vyváženost; diversifikované obchodní vztahy; suverenita; zrušení sankcí; kontrola státních zakázek 

Zjednodušení systému dotací nebo jejich zrušení; zprůhlednění finančních toků; podpora rozvoje kultury 

Vyrovnaný rozpočet; snížení daně z příjmu; diskuze o změně DPH; valorizace důchodů; přijmout euro, ale v delším časovém horizontu 

Aktivní nevměšování do int. politiky jiných zemí; dobré vztahy s dlouhodobými partnery; setrvání v EU s diskuzí o její bud. podobě 

Podpora domácích producentů; soběstačnost; kontrola kvality; kontrola dotací; snižování energetické náročnosti; rozumné alternativní zdroje energie 

Zrychlení práce soudů a jejich svrchovanost; odvolatelnost; snížit věk trestné odpovědnosti; sčítání trestů; alternativní tresty 

Přesun větší části zodpov. na místní úroveň; podporovat lokální řešení; rozumně využívat dotace z EU, ale usilovat o jejich postupné zrušení 

Udržet kvalitu a zlepšit financování; ohodnocení týmů, nejen jednotlivců nebo skupin; upravit požadavky na vzdělávání personálu 

Demokracie není anarchie a zažíváme její postupné omezování; lidé musí mít šanci vyjádřit se k tématům, která se jich bezprostředně týkají Nejčtenější články