ANO k tématu Kultura

Kultura a umění jsou základním kamenem naší společnosti. Kultura kvůli covidu-19 trpěla nejvíce a s dopady se musíme rychle vyrovnat.

Rozpočet ministerstva kultury zvýšíme do roku 2025 na 1,5 % státního rozpočtu bez započtení církví a filmových pobídek. Umožníme vstup podnikatelů i soukromých osob do podpory kulturních aktivit. Zavedeme víceleté financování kulturních institucí i grantových programů s minimálně tříletým výhledem.

Budeme podporovat investice do kultury, především do památek, muzeí a knihoven investujeme minimálně 8 mld. Kč. Zvýšíme investiční pobídky ve filmovém byznysu.

Podpoříme vznik a realizaci dlouhodobých investičních plánů pro obnovu kulturní infrastruktury na celém území ČR včetně obnovy památkově chráněných objektů.

Vyřešíme financování Státního fondu kultury jako trvalého zdroje podpory.

Finančně podpoříme rozsáhlý systém slev pro mládež, seniory, sociálně vyloučené a hendikepované spoluobčany. Hlavní muzea by měla být pro všechny zdarma.

Podpoříme digitalizaci nehmotného kulturního dědictví, knihovních a filmových fondů a jejich bezplatnému zpřístupnění široké veřejnosti.

Zvýšíme podporu prezentace české kultury v zahraničí.