ANO k tématu Průmysl a obchod

Byznys jsme během covidové krize udrželi. Nyní musíme podpořit průmyslovou revoluci 4.0. Podnikání budeme dále zjednodušovat.

Budeme pokračovat v masivní podpoře budování nových technologií v oblasti čisté mobility a nových energetických zdrojů v průmyslu na bázi plynu, vodíku a obnovitelných zdrojů.

Podpoříme výstavbu Gigafactory na baterie pro elektromobily.

Sloučíme státní agentury pro podporu podnikání CzechInvest, CzechTrade, CzechTourism – a omezíme poskytování investičních pobídek jen na high-tech.

Dobudujeme síť podnikatelských inkubátorů v ČR, vč. rozlišování podle úspěšnosti. Podpoříme přípravu moderních udržitelných podnikatelských parků (s 5G aplikacemi a čistými zdroji energie)

Do roku 2022 sloučíme státní podnik DIAMO se státním podnikem Palivový kombinát Ústí. ČR tak získá jediný strategický státní podnik určený k zahlazování následků hornické činnosti, rozvoji bývalých dobývacích území a v neposlední řadě ochraně strategických surovin celé ČR.

Vytvoříme elektronický budíček povinností pro OSVČ prostřednictvím jednoduché aplikace.