ANO k tématu Obrana a bezpečnost

Bezpečnost našich občanů je absolutní priorita. Chceme zůstat aktivním členem NATO a EU, bojovat proti terorismu a nelegální migraci.

Budeme pokračovat v navyšování výdajů na obranu s cílem dosáhnout a udržet úroveň 2 %  HDP. Za poslední čtyři roky se výdaje na obranu zvýšily o 45 %.

Budeme pravidelně valorizovat služební platy vojáků z povolání.

Postupně dosáhneme počtu 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc vojáků v aktivní záloze v roce 2030. Zajistíme důstojnou péči o válečné veterány, rozšíříme síť komunitních center.

Prioritou bude významné zapojení do obranných aktivit NATO a boj proti terorismu. Posílíme zapojení do humanitárních misí, včetně finanční a organizační pomoci v regionech klíčových pro naši bezpečnost.

Budeme usilovat o maximální zapojení českých zbrojařských firem do nákupu vojenské techniky. Při pořizování materiálu, který se nevyrábí v ČR, budeme prosazovat maximální zapojení českých podniků.

Do nové výstroje a výzbroje pro armádu zainvestujeme přes 100 miliard korun.

Budeme i nadále aktivně potlačovat nelegální migraci, převaděčství a obchod s lidmi. Zrychlíme deportace nelegálních migrantů zpět do vlasti.

Posílíme početní stavy Policie ČR a Hasičského záchranného sboru a navýšíme investice do moderní techniky.