Švýc. dem. k tématu Spravedlnost a stav justice

Chceme přímou volbu soudců a státních zástupců a obnovu ztracené důvěry občanů v ČR v právní systém, logiku, předvídatelnost, rovnost práva a spravedlnost.

Hnutí Švýcarská demokracie prosazuje: Zavedení volby soudců a státních zástupců zvolenými zastupiteli nebo občany na období čtyř až šesti let. Zodpovědnost soudců a státních zástupců za výsledky své práce ve volbách. Revizi a rušení zbytečných zákonů, předpisů, zjednodušení právního systému, a nastavení jasného systému v soudnictví. Transformovat množství soudců, náklady justice a její účelnost tak, aby lépe prospívala hospodaření státu a dělbě mocí v českém státě. Skutečný výkon spravedlnosti místo otrockého uplatňování zákonů. Důsledně používat odpovídající nástroje kontroly nestrannosti výkonu soudní moci. Reálnou dostupnost právních předpisů a právního zastoupení zejména pro fyzické osoby v českém státě a také pro osoby nemajetné a sociálně slabé. Zkrátit dobu soudních procesů. Zaměřit se na předvídatelnost rozsudků a vyřešit rozporuplnost rozsudků v podobných případech.

Co nám to přinese: Důvěryhodnost justice. Přímou účast občanů na volbě a odvolatelnosti soudců. Srozumitelnost právních předpisů pro všechny. Zefektivnění a zlevnění systému soudnictví. Návrat justice k jejímu účelu – dosažení spravedlnosti.