Švýc. dem. k tématu Školství, sport, věda a mládež

Školství je především lokální záležitostí. Podpora sportu pro mládež a rekreačního sportu pro zdraví. Omezení podpory sportu vrcholového.

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Vysoce kvalitní, efektivní a na vysoký výkon orientované vzdělávání. Zrušit fenomén „věčných studentů“ a neúspěšné vzdělávací experimenty (inkluze). Školství a sport bez násilí a drog a preventivní opatření proti drogové závislosti a studentskému násilí. Politicky vyváženou výuku a komunikaci včetně respektu a výuky našich kulturních hodnot a tradic. Posílení učňovského školství. Úpravu vysokoškolských studií dle potřebnosti. Podporu školního sportu a fyzické aktivity pro radost ze života, výkonnosti a dobré kondice. Podporu sportu, táborů a volnočasových sportovních aktivit jako zdravotní prevenci a sociální integraci. Větší využití stávající veřejné infrastruktury (hřiště, haly atd.).

Co nám to přinese: Kvalitní učňovské školství a uplatnění na trhu práce. Kvalitní příprava dětí a mládeže ve školách na budoucí pracovní povolání. Kvalitní předávání znalostí učiteli. Pro rekreační sportovce cvičení za použití vyhovující infrastruktury. Cvičení dětí ve školách nebo sportovních klubech.