Švýc. dem. k tématu Společnost a kvalita života

Kvalita života společnosti se měří podle kvality života těch nejslabších.

Hnutí Švýcarská demokracie bude: Podporovat dostupnost vlastnického bydlení pro občany. Prosazovat osobní odpovědnost každého občana. Prosazovat definici rodiny jako svazku muže, ženy a dětí, a její svobodu bez státního vměšování do rodinného života. Proti osvojování dětí stejnopohlavními páry. Proti kvótám a novým předpisům regulujícím politiku rovnosti mezi muži a ženami. Požadovat posílení svobody projevu. Prosazovat co nejméně vládních zásahů a předpisů. Prosazovat ochranu soukromého vlastnictví, soukromí a obranu před eskalací státního dozoru. Pro nezávislé a rozmanité mediální prostředí a odmítnutí šíření jednostranné vládní propagandy.

Co nám to přinese: Vysokou míru osobní svobody, štěstí, spokojenosti a nezávislosti občanů ČR. Pro rodiny svobodný život a ochranu před státním výchovným vlivem. Pro děti ve své rodině lásku a bezpečí. Rovnost mezi muži a ženami. Vlastníkům nemovitých věcí majetkové zabezpečení. Pro občana a rovněž mediálního zaměstnance co nejméně státního vměšování a ovlivňování.