SPOLU k tématu Zdravotnictví

Garantovaná dostupnost zdravotní péče, elektronizace zdravotnictví a elektronická karta pacienta, kvalitní stravování ve školách a nemocnicích.

Zlepšíme dostupnost zdravotní péče. Zajistíme více stomatologů a praktických a dětských lékařů v menších obcích. Zároveň zvýšíme kompetence praktických lékařů a ambulantních specialistů a posílíme úlohu nelékařských zdravotnických pracovníků. Ve školních jídelnách budeme usilovat o dietnější pokrmy a v nemocnicích zajistíme větší výběr a vyšší kvalitu stravy. Posílíme také význam preventivních programů a vzdělávání pacientů.
Zdravotnictví postavíme na elektronizaci, transparentnosti a rovnoprávnosti, například tím, že nabídneme jednotnou elektronickou kartu pacienta a zavedeme systém kontroly a hodnocení kvality zdravotnických zařízení. Co se financování týče, prosadíme jeho otevřenost a efektivitu, zajistíme důstojnou mzdu pro všechny zdravotnické pracovníky a zavedeme stipendijní programy během studia pro budoucí zdravotníky.
Prosadíme také motivační programy s cílem vrátit špičkové vědce zpět ze zahraničí. Dále podpoříme vzájemnou konkurenci zdravotních pojišťoven a odpovědnost za efektivitu systému a skončíme s neustálými změnami vzdělávacích systémů. Stát bude hradit základní vzdělávací kmen v prvním oboru specializačního vzdělávání. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.