SPOLU k tématu Společnost a kvalita života

Ocenění a podpora rodiny, zlepšení podmínek získání bydlení, rychlejší výstavba bytů, výhodnější hypotéky.

Podpoříme pracující rodiče zvýšenými daňovými slevami na děti a zavedeme daňovou úlevu pro matky a pečující osoby po návratu do práce. Podpoříme rozvoj služeb pro rodinu a domácnost, jejichž náklady budou daňově uznatelné. Rodičovský příspěvek pak budou moci dostávat též prarodiče. Dále rozšíříme péči o děti zachováním dětských skupin a zajistíme dostatek kapacit pro školní kroužky.
V oblasti bydlení se postaráme o zvýhodněné hypotéky na první bydlení, jež se budou vyznačovat snížením povinné spoluúčasti, přímou pomocí státu se spoluúčastí či bonusem za každé narozené dítě. Zavedeme nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení. Při vyřizování stavebního povolení se budete moci spolehnout na jednoduchou komunikaci s úřady. Celý proces bude zároveň možné provést online. Dále prosadíme snížení DPH u výstavby či rekonstrukce standardních bytů z 15 % na 10 % a sestavíme cenovou mapu pro výpočet obvyklého nájemného.
V neposlední řadě podnikneme konkrétní kroky proti vylidňování městských center, a to podporou nákupu a případně demolice zchátralých budov v intravilánech měst a obcí, vzniknou-li místo nich nové domy pro bydlení. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.