KSČM k tématu Spravedlnost a stav justice

Zaměřujeme se mj. na majetková přiznání, odpovědnost politiků a úředníků za zaviněnou škodu, exekuční řízení chceme převést pod stát (bez honby za ziskem).

Prosadili jsme prodloužení promlčecí lhůty u privatizačních kauz a budeme trvat na inventarizaci prodeje státního majetku a došetření sporných případů. Chceme zákon o majetkových přiznáních pro občany (majetek nad 100 mil. Kč – milionářská daň), rozšíření informací o majetkových poměrech politiků a úředních osob s významnými pravomocemi.
Požadujeme transparentní výběrová řízení, zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek a tvrdých postihů za předražování státních zakázek, založeném na protiprávní dohodě firem a úředníků. Jsme pro zakotvení osobní zodpovědnosti činitelů státu i místních samospráv a úředních osob za nekompetentní rozhodování, nedbalost a závažná pochybení.
Požadujeme novelizaci zákona o státní službě s tvrdými postihy za korupci –⁠ až po ztrátu výhod státních úředníků a možný doživotní zákaz jejich služby a členství ve statutárních orgánech právnických osob. Exekuční řízení chceme převést pod stát (např. finanční úřad) a zrušit soukromé exekutory (nikdy jsme je nepodporovali), při jejich honbě za ziskem dochází k poškození práv nejen dlužníků, ale i věřitelů, zvlášť křiklavé jsou případy vymáhání dluhů na mladých lidech z doby jejich nezletilosti.