KSČM k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Chceme zvýšit mzdy a prodloužit dovolenou, podporu pracovních míst pro hendikepované, absolventy škol i lidi před důchodem, pravidelnou valorizaci důchodů.

Za poctivou práci žádáme „evropskou“ mzdu – minimální mzdu 20 000 Kč. Zákoník práce musí důsledně chránit zaměstnance, zabránit, aby zaměstnavatelé mohli dávat výpověď bez udání důvodu. Chceme podporu pracovních míst jak pro lidi se zdravotním postižením, tak i pro absolventy škol, lidi předdůchodového věku a ženy po rodičovské dovolené. Zkrácení pracovní doby na 35 hodin týdně při zachování mzdy nebo alespoň prodloužení dovolené.
Povinnost zaměstnavatelů striktně platit příplatky za noční, víkendové a sváteční směny, nenahrazovat to např. náhradním volnem. Prosazujeme pravidelnou valorizaci důchodů, sociálních dávek a nemocenské podle skutečného vývoje cen základních životních potřeb, zachování průběžného financování důchodů, které při adekvátní valorizaci na rozdíl od spoření nepodléhá inflaci. Zajištění dalších zdrojů příjmů do státem zabezpečovaného důchodového systému (podíl na daňovém výnosu). Pravidelný růst životního minima.
Nezvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let. Odmítáme další privatizaci sociálních služeb a zvyšování finanční spoluúčasti občanů. Požadujeme kontrolu čerpání sociálních dávek (proti zneužívání) a prosazujeme kroky, které zabrání byznysu s chudobou.