KSČM k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Podporujeme investice do dobudování dálniční sítě a obchvatů, rozvoj železniční nákladní dopravy a vysokorychlostních tratí, využití alternativních paliv.

Prioritní je pro nás investice do dopravní infrastruktury, jejích oprav, modernizace a rekonstrukcí, chceme mj. podporovat bezuhlíkovou jadernou energetiku a rozvoj infrastruktury pro budoucí využití vodíku v dopravě.
Upřednostňujeme výstavbu a rekonstrukci pro zvýšení propustnosti železnice pro nákladní dopravu a kontejnerová překladiště, aby se ulehčilo dálnicím a silnicím od nákladní dopravy, a přípravu moderních vysokorychlostních železničních tratí.
Požadujeme revizi dosud prosazovaných investic do výstavby dálniční sítě (se zaměřením na efektivnost vynaložených nákladů). Podporujeme vybudování obchvatů obcí vysoce zatížených dopravou, hlavně nákladní.