NE Urza k tématu Školství, sport, věda a mládež

Stát by se měl vzdát monopolu ve vzdělávání a umožnit vznik konkurence ve školství bez povolení od MŠMT. Vzdělání by mělo být svobodné a oboustranně dobrovolné.

Školství je monopolizované státem. Ten rozhoduje i o podmínkách zakládání a provozu soukromých škol. Vzdělávat děti ministerstvem neschváleným způsobem není legální, ani když jde o světově dlouhodobě úspěšné metody učení. Rodičům s jiným názorem na vzdělávání hrozí odebrání dětí a vězení.
Jako každý monopol poskytuje i stát ve školství drahé a nekvalitní služby. Tabulkové platy učitelů odrazují schopné a přitahují méně schopné. Státem poskytované vzdělání nereflektuje reálné potřeby dětí – řada důležitých věcí v něm chybí a spousta zbytečností přebývá.
Ještě dřív než číst, psát a počítat se dítě ve škole naučí poslouchat autoritu, která mu byla přidělena. Jen těžko pak začne navazovat rovnocenné vztahy, když stráví celý vzdělávací proces v podřízené roli. Logickým důsledkem je pak společnost plná konformních jedinců vždy připravených podřídit se diktátu a tlaku zvenčí.
Centralizované školství je státy využíváno k indoktrinaci malých dětí. Každá generace se od malička učí o výhodách režimu, ve kterém žije, a o nevýhodách jiných zřízení. Tím je efektivně bráněno kritickému myšlení a konstruktivní debatě o společenském uspořádání.
Řešením je odluka školství od státu (demonopolizace).