NE Urza k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Stát by měl každému umožnit opt-out ze sociálního systému i ze zákoníku práce; neměl by svá řešení nutit lidem, kteří si chtějí své záležitosti zařídit po svém.

Průběžný důchodový systém je letadlo – pyramidová hra. Stát nás sice nutí přispívat obrovské peníze do systému, ale co z něj dostaneme zpět, je ve hvězdách. Letadlo totiž funguje, jen když do systému vstupují stále noví účastníci, kteří vyplácejí ty starší.
I když politici vidí, že se důchodový systém hroutí, a poslední dobou o tom dokonce i mluví, nemají důvod s tím cokoliv dělat. Jsou voleni na čtyři roky, takže nemají proč přijímat nepopulární opatření k řešení problému, jehož následky se projeví, až budou oni sami zabezpečeni v politickém důchodu.
Stát je mizerný hospodář; utrácí a stále více se zadlužuje. Nikdo už se neptá, zda se bude zadlužovat; řešíme jen, jak moc. Deficit v „pouhých“ desítkách miliard bývá považován za úspěch. Vážně věříte, že taková instituce se o vás na stáří postará lépe než vy sami?
Každý by měl mít možnost se svobodně rozhodnout, jakým způsobem se chce zajistit na stáří či nepředvídatelné životní situace; stát by neměl lidem vnucovat svůj důchodový systém. Totéž platí o zákoníku práce: Dohodne-li se někdo se zaměstnavatelem na nižší úrovni ochrany (než té, kterou poskytuje zákoník práce) výměnou třeba za vyšší plat, stát by mu v tom neměl bránit.