SENIOŘI k tématu Průmysl a obchod

Česko jako montovna a fabrika na levnou práci je neudržitelné. Mezinárodní obchod oprostit od politiky. Progresivní zdanění korporací, zavedení digitální daně.

Je třeba skoncovat s prezentováním České republiky jako s montovnou a fabrikami na levnou práci, budeme pro zásadní změnu. Cílem musí být ekonomická stabilita a prosperita země. Prioritou je zajištění vyrovnaného státního rozpočtu. Mezinárodní obchod je třeba oprostit od politiky. Dáme ke zvážení znovuobnovení obchodních styků s Čínou a Ruskem. Jejich zastavení mělo dopad na výši obchodního salda. Podporujeme progresivní zdanění velkým korporacím, bankám a zavedení digitální daně. Rozpočet republiky musí vytvářet dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability, kvalitního vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému. Usilujeme o zastavení zadlužování země. Maximálně podpoříme domácí malé a střední firmy i OSVČ v obnovení a rozjezdu výroby po ekonomickém útlumu. Budeme prosazovat větší investice státu do výstavby veřejné infrastruktury. Prosadíme rozsáhlou výstavbu obecních bytů z veřejných prostředků, s dostupnou výší nájemného pro lidi. Podpoříme naši soběstačnost v oblasti potravin, zdravotnictví, telekomunikací a technologií Zaměříme se na tvorbu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, namísto montoven s nízkými mzdami.