PRAMENY k tématu Spravedlnost a stav justice

Právní stát se vytrácí – vyhlašování pandemie, nouzového stavu, změny zákonů za nouzového stavu, opětovné předkládání už zamítnutých zákonů a vyhlášek.

Otázky spravedlnosti by měly být procesem hledání pravdy, což nejsou. Pravdu nelze najít v paragrafech, ale v individuálním přístupu hledání příčin sporu. Potřebujeme: zjednodušení legislativy a návrat k přirozenému právu; snížení počtu právních norem; masivní využití mediace; změnu exekučního modelu; změnu insolvenčního zákona. Ideální výkon spravedlnosti je založen na rovnosti před zákonem. Naše justice ale částečně funguje jako nástroj ochrany vyvolených a perzekuce nepohodlných. Těmto excesům napomáhá i přebujelá administrativa, legislativní proces podléhající zájmovým skupinám, pojetí práva založené na doslovném výkladu, a nikoli hledání pravdy a spravedlnosti, přetížení soudů a neadekvátně dlouhé jednací lhůty. Prosazujeme: návrat k přirozenému právu, resp. hledání pravdy; zjednodušení právního řádu a snížení počtu právních norem; vysoký poplatek při neúspěšném odvolání potvrzujícím závěry prvoinstančního soudu; odvolatelnost soudců a státních zástupců; změnu exekučního modelu, který dá do rovnováhy práva věřitele a dlužníka; změnu v insolvenčním řízení umožňující ochranu podniků před jejich vytunelováním.