PRAMENY k tématu Společnost a kvalita života

Prožíváme dopady vyhrocených názorových protikladů vedoucích k rozkladu vztahů, podkopávání společenské hierarchie, destrukci rodiny a likvidaci ducha národa.

Společnost se nyní otřásá v základech s globálně chronickými problémy a eskalací do krize. Každý z nás je částí celku a společně vytváříme náš domov a tím i kvalitu života. Na každém z nás záleží. Přehnaný individualismus vede k sobeckosti a k užití „práva silnějšího“. Náprava skrze sociální systém je řešením následků, nikoliv příčin. Velký díl odpovědnosti nesou politici a média, ale my občané jsme to dovolili. K dosažení žádoucí změny je potřeba utvářet vhodné podmínky: pocit bezpečí, zdravé životní prostředí, celostní péči o zdraví, kvalitní jídlo, funkční mechanismy zajištění spravedlnosti, jistoty pomoci ve složitých životních situacích, možnost kvalitního vzdělání a seberealizace, důstojné ocenění poctivé práce, otevřená komunikace a přístup k pravdivým informacím. Základní návyky si osvojujeme v rodině. Je důležité vytvářet zázemí pro zdravé fungování rodin. Je třeba proměnit hodnoty společnosti – od spotřebitelské podstaty existence směrem ke skutečnému osvobození člověka a společnosti, od závislostí ke skutečné svobodě a odpovědnosti. Prosazujeme pravé demokratické principy, vysokou úroveň správy země, která má svou bohatou tradici, kulturu, pevnou historii.