Volný blok k tématu Zahraniční politika

Vystoupíme z Evropské unie. Jako suverénní a nezávislý stát se vrátíme k tradici vlastní zahraniční politiky. Jsme proti sankcím a „vývozu demokracie“.

Czexit
Aktivujeme článek 50 Lisabonské smlouvy a obnovíme tak suverenitu
a nezávislost České republiky. Czexit není samonosným cílem, nýbrž nutným prostředkem ke svobodě, bezpečnosti a prosperitě země. Namísto podpory politické federace v rámci Evropy budeme usilovat
o volný pohyb zboží a služeb, a tedy o dobrovolnou ekonomickou spolupráci bez bariér.

Přijmeme zákon o ochraně České republiky před skrytým zahraničním vlivem
Diplomacii neziskových organizací nahradíme diplomacii ekonomickou. Nebudeme se naopak podílet na „vývozu demokracie“.

Bilaterální spolupráce
Česká republika bude posilovat bilaterální vztahy se všemi státy uznanými OSN, zejména pak v ekonomické oblasti. Obnovíme diplomatická zastoupení a zrušené ambasády. Izrael je naším spojencem a partnerem, česká zahraniční politika proto bude proizraelská, nikoli propalestinská. Vystoupíme ze všech zbytečných mezinárodních organizací.

České předsednictví EU využijeme k podpoře jejího rychlejšího mírového rozpuštění a k znovuobnovení efektivní ekonomické spolupráce, abychom zabránili neřízenému rozkladu.