Volný blok k tématu Spravedlnost a stav justice

„“Kdo vydržel by aroganci mocných, průtahy soudů, nadutost úřadů
a ústrky, co slušnost věčně sklízí od lumpů?„ Zdrojem moci je lid, ne soudy.“

Zdrojem veškeré státní moci je lid České republiky

Nikoli nevládní organizace ani nadnárodní instituce. Ústava ČR je nejvyšším zákonem naší země. Každý občan dostane spolu s občanským průkazem její výtisk.

Ještě před vystoupením z Evropské unie zrušíme článek 10a Ústavy ČR. České právo nesmí být podřízeno mezinárodní či nadnárodní legislativě.

Ne právní džungli

Každý návrh zákona musí obsahovat předpokládané dopady na svobodu občanů České republiky. Omezíme hypertrofii práva – podmínkou přijetí každé nové regulace je zrušení dvou regulací předchozích.

Soudní aktivismus je nepřípustný

Ústavnímu soudu bude uložena povinnost přijmout jednací řád. Místo ústavního soudce nesmí zůstat neobsazeno déle než šest po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Blokuje-li Senát doplnění Ústavního soudu, tedy odmítne-li prezidentu republiky třikrát po sobě kandidáta na soudce Ústavního soudu, přejde schvalování příslušného kandidáta až do konce funkčního období daného Senátu na Poslaneckou sněmovnu. Soulad zákona s Ústavou ČR může Ústavní soud posuzovat pouze do tří let ode dne, kdy byl vyhlášen.