Volný blok k tématu Zdravotnictví

Chráníme lidský život. Za prioritu považujeme zkrácení čekacích lhůt na vyšetření a na diagnózu. Umožníme občanům investovat do svého zdraví.

Lidský život je nedotknutelný

Eutanazie a asistovaná sebevražda proto budou postaveny mimo zákon.

Stát musí chránit život i ještě nenarozených dětí

Nepřipustíme potratovou turistiku. Veškerá legislativa bude důsledně užívat termín ukončení, nikoli přerušení těhotenství.

Zamezíme odchodu zdravotníků do zahraničí

Česká republika své zdravotníky potřebuje. Zrušíme proto povinnost členství v lékařské komoře, která omezuje mladé lékaře, a zároveň zavedeme povinnost lékařů, kteří vystudovali české lékařské fakulty, působit prvních pět let po absolvování v ČR. Pokud se lékař rozhodne odejít do zahraničí, bude hradit poměrnou část nákladu na své vzdělání.

Obchodování s dětmi je nepřípustné

Neumožníme surogátní mateřství, dítě má právo znát své biologické rodiče.

Je na rozhodnutí každého, zda a kolik chce do svého zdraví sám investovat

Definujeme standardní zdravotní péči a umožníme pacientům legální dokoupení nadstandardních zdravotnických služeb.

Do výuky vrátíme zdravovědu a podpoříme zdravotnické kroužky

České děti musí aktivně znát základy poskytování první pomoci.