Volný blok k tématu Školství, sport, věda a mládež

Obnovíme školní osnovy a povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Zavedeme testování učitelů. Podpoříme vědu zrušením grantů. Zefektivníme systém vysokých škol.

Škola učí, předává vědomosti. Nevychovává
Vychovává rodina. O působení neziskovek ve školách a použití jejich „výukových“ programů budou rozhodovat rodiče.
Obnovíme jednotné osnovy. Důsledky jejich nesystémového zrušení se plně projevily během lockdownů.
Základní a střední školy budou garantovat, že hodinová dotace bude využita výlučně na přímou výuku ve školách. Exkurze, besedy či projektové dny, které narušují plynulou výuku, budou tvořit maximálně 30 vyučovacích hodin ročně.
Obnovíme povinnou maturitní zkoušku z matematiky.
Učit musí ti nejlepší
Naše děti musejí učit ti nejlepší učitelé. Výsledky žáků a studentů úzce souvisí s kvalitou znalostí jejich učitelů, čeští učitelé proto budou pravidelně testováni na schopnost porozumění základům své aprobace.
Zrušíme bez náhrady Národní sportovní agenturu. Stát musí přednostně podporovat tělovýchovu mládeže.
Věda, výzkum, vysoké školy
Zrušíme bez náhrady Grantovou a Technologickou agenturu. Dotace vědu brzdí, zatěžují výzkumníky administrativou a jsou neefektivní. Spolu s klesajícím počtem studentů je nezbytné snížit počet veřejných vysokých škol. Právě vysokoškolské vzdělávání proto bude prvním, kde zavedeme voucherové schéma.