Volný blok k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Nepřipustíme ideologický rozvoj elektromobilů. Města nejsou jen pro cyklisty. Zpoplatníme silnice pro cizince. Podpoříme konkurenci v osobní železniční dopravě.

Motoristé

Automobil dal lidem svobodu a desítkám tisíc Čechů práci. Jeho další vývoj proto musí záviset na zájmu trhu, nikoli na centrální regulaci EU. Nepřipustíme ideologicky řízený rozvoj elektromobilů a jeho podporu dotacemi či omezováním automobilů se spalovacími motory. Technologický pokrok totiž vlády neplánují ani neřídí.

Cyklisté

Okamžitě zastavíme výstavbu cyklostezek. Za posledních sedm let jsme za jejich výstavbu zaplatili tři miliardy Kč. Podle závěrů NKÚ však stát nezajistil efektivní, hospodárné a účelné využití těchto peněz. Umožníme městům a obcím, které dané cyklostezky vlastní, jejich zpoplatnění, aby byla další údržba financovatelná.

Dopravní infrastruktura

Zrušení veškerých dotací zastaví dosavadní systém mnohonásobných dopravních uzávěr. Opravy vozovek musí být plánovány tak, aby z našich měst nedělaly překážkovou dráhu.

Česká republika je tranzitní zemí. Cizinci projíždějící naší republikou proto budou platit mýtné za použití silnic i dálnic.

Legislativně podpoříme spolupráci obcí a obchodníků na provozu pravidelných taxibusů pro náš venkov.