PirátiSTAN k tématu Zahraniční politika

Zahraniční politika stojící na hodnotách. Buďme slyšet v Evropě, aktivní při rozhodování na půdě EU a nepodceňme přípravy na české Předsednictví.

Ukažme světu, že máme páteř. Aktivní zahraniční politikou znovu prokazujme smysl pro demokracii, lidská práva nebo klimatickou odpovědnost. Naše zahraničně-politická orientace vychází ze zakotvení České republiky v euroatlantickém prostoru, v Evropské unii a NATO. Musíme zaujmout sebevědomý a proaktivní přístup k výhodám i závazkům členství a být zodpovědným partnerem. Budeme aktivně přispívat do mezinárodních fór, podpoříme občanskou společnost, nezávislá média i disent v autoritářských zemích. Budeme dále nabízet útočiště bojovníkům za lidská práva, namísto podpory autoritářů zbraněmi či technologiemi.
Česko se bude podílet na řešení společných výzev, hájit silnou fungující Evropu, dokáže prosazovat své oprávněné zájmy, aktivně připomínkovat unijní legislativu a věcně mluvit o evropských tématech. V případě potřeby také iniciovat společný postup v zájmu občanů ČR a ostatních členských zemí. Úspěšně zvládneme předsednictví v Radě EU s důrazem na dokončení obnovy po pandemii, digitalizaci, životní prostředí, kohezní politiku a další palčivé problémy. Prohloubíme vztahy se státy EU a obnovíme vnímání Česka jako spolehlivého a zodpovědného partnera.