PirátiSTAN k tématu Spravedlnost a stav justice

Každý máme mít rovná práva a spravedlnost musí měřit stejným metrem. Soudnictví má být důvěryhodné a rychlé. Boj s hospodářskou kriminalitou tvrdý a neúprosný.

Lidi už vytáčí, že si soudy přehazují případy jako horký brambor. Zaveďme standardy, které důvěryhodnost justice posílí. Chceme dobře fungující soudy, které chrání občany a firmy před nespravedlností. Zlepšíme rychlost, předvídatelnost a kvalitu justice. Na šéfy soudů navrhneme důvěryhodné a kompetentní soudce. Inspirujeme se státy, kde má soudnictví vysokou důvěru jako Rakousko a Nizozemsko.
Kdo krade, ten se musí bát. Zostřeme boj s hospodářskou kriminalitou a uhlídejme si desítky miliard ročně. Až snížíme podíl korupce a podvodů klesnou alespoň na úroveň západních států budou mít potenciální pachatelé citelně větší obavu z postihu. Politici a úředníci budou jednat s mnohem větší osobní integritou. Změníme systém výběru a odvolávání státních zástupců, který je zbaví politických tlaků. Nejvyšší státní zástupce bude, stejně jako další vedoucí státní zástupci, odvolatelný pouze kárným soudem podle jasně daných pravidel. Vedoucí státní zástupci budou vybíráni v transparentních výběrových řízeních na stanovená funkční období na 7 až 10 let. Zavedeme elektronický spis, do kterého budou moci lidé nahlížet i z domova. Digitalizovaná justice bude snadnější pro všechny.