PirátiSTAN k tématu Školství, sport, věda a mládež

Škola musí připravit na život ve 21. století a přitažlivou formou předávat znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro osobnostní rozvoj a uplatnění v životě.

Svět se mění a vzdělávání by mělo držet s těmito změnami krok. Výuka bude vycházet ze současných odborných poznatků, bude motivující a aktivizující. Střední školy podpoříme v postupné odborné profilaci žáků. Nebude kladen takový důraz na nazpaměť naučené vědomosti, ale na schopnost řešit praktické problémy s využitím různých zdrojů a rozvoj dalších klíčových dovedností. Ulehčíme školám od papírování a učitelům poskytneme prostor k dalšímu rozvoji. Kde jsou kapacity škol nedostačující, musí být vytvořeny nové. Cílem je snižovat rostoucí rozdíly v přístupu ke vzdělání. Chceme proto posílit cílenou podporu školám i zřizovatelům, vzájemnou spolupráci škol a přenos příkladů dobré praxe. Českému výzkumu vytvoříme průhledné a stabilní podmínky na hodnocení kvality, aby patřil ke světové elitě. Peníze určené na sport budeme rozdělovat transparentně a napřímo. Jednou z priorit je podpora volnočasového sportu dětí a mládeže.