PirátiSTAN k tématu Společnost a kvalita života

Usilujme o společnost, ze které se nikdo nebude cítit vyloučený. Moderní stát bez bariér. Vzdělání, služby, práce i bydlení budou dostupné všem bez rozdílu.

Společnost dává smysl hlavně ve chvílích, na které jedinec sám nestačí. Začít musíme u nejzranitelnějších, kterým je nutné pomoci, pokud o to stojí. Odstranit bariéry, které mnohým brání vrátit se na trh práce. Zvýšit kvalitu školství a zajistit rozvoj a vzdělání všech dětí bez ohledu z jakého prostředí pocházejí. Dostupnou a účinnou zdravotní péči ve všech regionech. Stabilizovat důchodový systém a umožnit strávit každé období života v domácím prostředí. Podporujme stejné platy za stejnou práci bez ohledu na pohlaví. Nikdo nemá mít horší postavení kvůli tomu, koho miluje nebo kým se cítí být. Usilujme o zrovnoprávnění stejnopohlavních párů a jejich dětí. Budou mít stejnou důstojnost, stejná práva, povinnosti a ochranu jako ostatní rodiny. Právo i povinnosti mají platit pro všechny. Vraťme zemi funkční a férovou společnost. Stabilní, zdravou, vzdělanou, sebevědomou a solidární. Začněme konečně snižovat rozdíly mezi regiony, které rostou každým rokem. Rozdíly v dostupnosti i kvalitě služeb, ve výši platu, mobilitě a celé řadě dalších oblastí. Vraťme venkovu budoucnost a nenechme si uprchnout mladé a talentované do měst, ale motivujme je, ať mohou zůstat na českém venkově s chutí.