ANS k tématu Kultura

Je nutno ukončit amerikanizaci české kultury a vrátit se zpět k národní identitě, která je to nejcennější, co máme. Kultura má povznášet ducha, a ne destruovat!

Kultura v pravém slova smyslu dnes de facto zanikla. Kultura má povznášet ducha, ale ta současná ho nepovznáší. Kultura má být estetická a harmonická, ale ta současná je destruktivní. Kultura má vytvářet krásno, harmonií udržovat prostor, má vést k nejvyšším ideálům, ale co je za kulturu považováno dnes? Sprostá slova v odrhovačkách s neharmonickou melodií, fekálie v galeriích umění, rozřezaná těla atd.
Po roce 1989 se v televizi a v kinech začaly objevovat západní filmy a seriály, hrála se západní hudba, vydávala se západní literatura. V roce 1993 byla u nás spuštěna první komerční televize a s ní přišla česká vydání zábavných pořadů ze západu. Reklama začala být všudypřítomná.
2/3 vizuální a hudební produkce v médiích pochází z USA, s malým podílem britské a německé tvorby. Jen 1/4 je domácího českého původu. Zbývajících pár procent připadá na celý ostatní svět.
Nejdříve potřebovali sociální inženýři změnit kulturní potřeby obyvatelstva a toho dosáhli dlouholetým zásobováním západní mediální destruktivní produkcí. Nyní už u mladé generace vypěstovali potřebu takovou produkci konzumovat. A to je nutné změnit především orientací na primární podporu kvalitní národní kultury.