ANS k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Skončíme s privatizací dopravní infrastruktury! Dopravní politika musí vycházet z potřeb ČR, a ne EU! Dopravní infrastruktura musí být ve vlastnictví státu.

Preferujeme hromadnou dopravu. Především železniční. Není přece už možné, aby kamiony stále převážely napříč Evropou zboží, které by mělo být na kolejích. Uměle je tak vyvolávána potřeba stále dalších a dalších dálnic, stále dalšího betonu a ničení orné půdy a životního prostředí. Vlak uveze najednou více zboží než kamion. Náklad jednoho kamionu se rovná přibližně nákladu jednoho železničního vagonu, což je 40 tun.
Rovněž podporujeme integrované dopravní systémy ve městech, kde ale musí být samozřejmě využívána i osobní vozidla. Hromadná doprava musí být propracovaná tak, aby i do nejmenších obcí zajíždělo denně víc spojů.
Západoevropské země jsou protkány vodními cestami a budují se stále další. Jedna loď totiž nahradí až padesát kamionů. Musíme využít možnost, kterou naši předkové vyjednali po první světové válce – přístavní území v Hamburku. Je třeba využití „labské dálnice“ od Chvaletic do Hamburku. Je nutné obnovit také Českou námořní plavbu jako státní podnik.
Letecká doprava je nenahraditelná a musí být ve vlastnictví státu! Požadujeme navrácení původního historického názvu hlavního českého letiště — zpět na název Ruzyně. A jsme zásadně proti privatizaci ČSA.