OtČe k tématu Covid-19

Vláda od začátku této krize nebojovala s covid-19. Hlavním cílem byl dobrý mediální obraz, moc a plné kapsy. Díky tomu zemřelo mnohem více našich spoluobčanů.

Covid-19 je jeden z dalších koronavirů. Místo toho, abychom nemoc léčili nebo hledali léky, posílala naše vláda pacienty s touto nemocí do domácího léčení s pomocí běžných prášků na teplotu. Už v prvních měsících bylo jasné, jaká je riziková skupina. Vláda opět nepřistoupila k ochraně těchto občanů a neinformovala veřejnost o této skutečnosti ani o možnostech prevence. Proti nemoci používala pouze drastické uzavírání a rozdělování společnosti. Bez náhrad a odůvodnění zdevastovala střední podnikání. Po zavedení lockdownů zjistil premiér i ministři bezmezné možnosti tohoto stavu. Drancovali státní pokladnu a nadále léčili covid pouze omezováním svobod osob. V polovině tohoto roku vláda zahájila propagandu očkování experimentální vakcínou. Rozdělila společnost a zahájila segregací lidí podle nového normativu našich svobod. Veškeré toto jednání vnímáme jako zločiny proti lidskosti, které je nutné vyšetřit a viníky postavit před soud. Covid-19 i další formy koronavirů se musí léčit tak, jak jsme byli desítky let zvyklí. Prevencí, léky a klidem. Vakcinace musí probíhat vždy až po odeznění epidemie, a to vyzkoušenou vakcínou garantovanou výrobci a vládou.